> Dokumentų pavyzdžiai > Akcininkų protokolas

Akcininkų susirinkimo protokolas (pavyzdys)

Akcininkų Susirinkimo Protokolas

 
UAB „VISUOTINIAI AKCININKŲ SUSIRINKIMAI“
 
VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS
 
2032-15-36 (akcininkų susirinkimo protokolo data)
Vilnius (akcininkų susirinkimo protokolo surašymo vieta)
 
Akcininkų susirinkimas įvyko 2032-15-36 akcininkų susirinkimo data
Akcininkų susirinkimo pirmininkas Akcininkas Akcininkaitis
Akcininkų susirinkimo sekretorius Rašius Rašienis

Dalyvavo:

Aurimas Aurimaitis
Benius Beniušis
Rasius Rasiulis
Vardenis Pavardenis
Zenonas Zenonaitis
Žymantas Žymantaitis

DIENOTVARKĖ:

1. Pirmas akcininkų susirinkimo dienotvarkės klausimas.
2. Antras akcininkų susirinkimo dienotvarkės klausimas.

SVARSTYTA. Pirmas akcininkų susirinkimo dienotvarkės klausimas.

Pranešėjas Benius Beniušis. Pirmo akcininkų susirinkimo dienotvarkės klausimo pranešimas.
Pasisakė Vardenis Pavardenis. Pasisakymo turinys.
Pasisakė Žymantas Žymantaitis. Pasisakymo turinys.
NUTARTA:
1. Pirmas nutarimas pirmu akcininkų susirinkimo dienotvarkės klausimu.
2. Antras nutarimas pirmu akcininkų susirinkimo dienotvarkės klausimu.

SVARSTYTA. Antras akcininkų susirinkimo dienotvarkės klausimas.

Pranešėjas Zenonas Zenonaitis. Antro akcininkų susirinkimo dienotvarkės klausimo pranešimas.
Pasisakė Benius Beniušis. Pasisakymo turinys.
Pasisakė Aurimas Aurimaitis. Pasisakymo turinys.
NUTARTA:
1. Pirmas nutarimas antru akcininkų susirinkimo dienotvarkės klausimu.
2. Antras nutarimas antru akcininkų susirinkimo dienotvarkės klausimu.
3. Trečiu nutarimas antru akcininkų susirinkimo dienotvarkės klausimu.
 
Akcininkų susirinkimo pirmininkas    (parašas) Akcininkas Akcininkaitis
 
Akcininkų susirinkimo sekretorius    (parašas) Rasius Rasiulis
 

Kaip Rašyti Akcininkų Susirinkimo Protokolą

kaip rašyti akcininkų susirinkimo protokolą

Daugiau Protokolų Pavyzdžių

Akcininkų protokolas Pavyzdys

 

 

 
dokumentų valdymas---

Darbo Dokumentai