> Dokumentacijos planas > dokumentacijos plano pavyzdys

Dokumentacijos plano pavyzdys

Dokumentacijos Plano Pavyzdys

dokumentacijos plano pavyzdys Pavyzdys

Bylos indeksas Bylos antraštė Bylos saugojimas Už bylos sudarymą atsakingo struktūrinio padalinio pavadinimas ar indeksas (darbuotojo vardas ir pavardė – jei struktūros nėra) Pastabos
Saugojimo terminas Teisės akto ir jo punkto nuoroda
1 2 3 4 5 6
1.TVARKOMOJI ORGANIZACINĖ VEIKLA
1.1. Įsakymai tvarkomosios organizacinės veiklos klausimais ..... ..... ......  
6. PERSONALO VALDYMAS
.... .... .... .... .... ....
10. FINANSINĖ IR ŪKINĖ VEIKLA
.... .... .... .... .... ....
12. DOKUMENTŲ VALDYMAS
.... Tvarkomųjų dokumentų registrai .... .... .... ....
.... Siunčiamųjų dokumentų registrai .... .... .... Skaitmeninėje laikmenoje
.... .... .... .... .... ....
12.8. Nuolatinio saugojimo atleistų tarnautojų asmens bylų apyrašas .... .... .... Į bylų apyrašą neįrašoma
.... .... .... .... .... ....
12.11. Darbuotojų asmens bylų sąrašas .... .... .... ....
12.12. Laikino saugojimo bylų sąrašai .... .... .... ....
.... .... .... .... .... ....
12.22. Prašymai gauti archyvo pažymėjimus ir išduotų pažymėjimų kopijos .... .... .... ....
13. PERSONALINIŲ ĮMONIŲ AUDITAS
13.1 .... .... .... .... ....
.... .... .... .... .... ....

 

 

 
dokumentų valdymas---

Darbo Dokumentai