Dokumentų tvarkymas

DokumentuųTvarkymas

Dokumentų Tvarkymo Operacijos

Nuolat gaunami ar siunčiami, taip pat kuriami vidiniai ir išoriniai įvairūs dokumentai (sąskaitos, pažymos, prašymai, įsakymai, sutartys, raštai, aktai, komerciniai pasiūlymai, sutartys ir t. t.) – kiekvienos įmonės neišvengiama rutininė kasdienybė. Dokumentų, susidariusių įmonės veikloje, tvarkymas apima tokias darbo su dokumentais operacijas:

Dokumentų Tvarkymo Paslaugos
  • dokumentų priėmimą ir išsiuntimą,
    registravimą,
  • perdavimą vykdytojams įmonės viduje,
    užduočių vykdymo kontrolę,
  • bylų formavimą,
  • dokumentų sistemingą paruošimą saugojimui ir naudojimui.

Dokumentai turi būti parengti pagal dokumentų rengimo taisykles (aktuali redakcija nuo 2012-02-03).

Dokumentų paieška

Tvarkingi įmonės dokumentai – lengvai, greitai, tiksliai randami dokumentai.

Dokumentų PaieškaGreita ir tiksli įmonės dokumento paieška yra sėkmingo verslo reikiamybė. Rankinis darbas dokumentų paieškoje yra atgyvena. Įmonei dokumentų paieškoje reikalinga dokumentų tvarkymo programa.

 
dokumentų valdymas---

Darbo Dokumentai