Dokumentų tvarkymas

DokumentuųTvarkymas

Dokumentų, susidariusių įmonės veikloje, tvarkymas apima tokias darbo su dokumentais operacijas:

  • dokumentų priėmimą ir išsiuntimą,
    registravimą,
  • perdavimą vykdytojams įmonės viduje,
    užduočių vykdymo kontrolę,
  • bylų formavimą,
  • dokumentų sistemingą paruošimą saugojimui ir naudojimui.

Dokumentai turi būti parengti pagal dokumentų rengimo taisykles (aktuali redakcija nuo 2012-02-03).

Dokumentų paieška

 
dokumentų valdymas---

Darbo Dokumentai

Siūlų Miškas