> Dokumentų pavyzdžiai > Įsakymas dėl atostogų Suteikimo

įsakymas dėl atostogų suteikimo

Įsakymas dėl Atostogų

Įsakymas dėl atostogų Suteikimo Pavyzdys

 
UAB „ATOSTOGŲ DARBUOTOJUS LEIDŽIANTI BENDROVĖ“
DIREKTORIUS
 
ĮSAKYMAS
DĖL ATOSTOGŲ SUTEIKIMO VARDAIČIUI PAVARDAIČIUI
 
2022-07-32 (įsakymo data data)Nr. PER-145
Vilnius (dokumento surašymo vieta)
 
   Atsižvelgdamas į Vardaičio Pavardaičio prašymą,
   Vardaičiui Pavardaičiui suteikiu kasmetines apmokamas atostogas nuo 2022-07-36 iki 2022-08-48.
 
Direktorius    (parašas) Daraitis Darataitis
 

 

Įsakymas dėl atostogų Suteikimo Nuotrauka

Įsakymas dėl atostogų Suteikimo

 
dokumentų valdymas---

Darbo Dokumentai