> Dokumentų pavyzdžiai > Įsakymas dėl Priėmimo į Darbą Pavyzdys

Įsakymas dėl Priėmimo į Darbą Pavyzdys

Įsakymas dėl Priėmimo į Darbą Pavyzdys

Įsakymas dėl Priėmimo į Darbą Pavyzdys Pavyzdys

 
UAB „Į DARBĄ PAVYZDYS“
DIREKTORIUS
 
ĮSAKYMAS
DĖL VARDAIČIO PAVYZDAIČIO PRIĖMIMO Į DARBĄ
 
2017-07-17 (įsakymo data data)
Vilnius (dokumento surašymo vieta)
 
   1. VARDAITĮ PAVYZDAITĮ p r i i m u dirbti priėmėju nuo 2017 m. liepos 27 d. ir nustatau 8 (aštuonių) valandų darbo dieną.
   2. Skiriu 1450 (vieno tūkstančio keturių šimtų penkaisdešimt) litų dydžio mėnesinį darbo užmokestį.
 
Direktorius    (parašas) Daraitis Direktoraitis
 

 

Įsakymas dėl Priėmimo į Darbą Pavyzdys Nuotrauka

Įsakymas dėl Priėmimo į Darbą Pavyzdys

 
dokumentų valdymas---

Darbo Dokumentai