Dokumentų rekvizitai

Dokumentų Rekvizitai

Dokumento rekvizitai – privalomi dokumento sudedamieji elementai (rekvizitas, lot. requisitum – kas reikalinga, būtina), be kurių dokumentas yra negaliojantis. Privalomuosius rekvizitus ir jų išdėstymą dokumente nustato dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklės.

Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklės rekvizitus apibrėžia:

Rekvizitas – dokumento turinio sudedamoji dalis ar su dokumentu susijusių procedūrų įforminimo elementas.

Dokumente gali būti šie rekvizitai:

Lietuvos valstybės ar savivaldybės herbas arba prekių ženklas;

 • dokumento sudarytojo pavadinimas;
 • įstaigos duomenys;
 • adresatas;
 • dokumento pavadinimas;
 • dokumento data;
 • dokumento registracijos numeris;
 • dokumento sudarymo vieta;
 • dokumento tekstas;
 • parašas;
 • dokumento tvirtinimo žyma;
 • specialioji žyma;
 • priedo žyma;
 • gauto dokumento registracijos žyma;
 • gauto dokumento nuoroda;
 • rezoliucija;
 • dokumento suderinimo žyma;
 • viza;
 • supažindinimo žyma;
 • dokumento rengėjo nuoroda;
 • dokumento paieškos nuoroda;
 • tikrumo žyma.

Dokumente rekvizitai išdėstomi išilginiu centruotu būdu, arba kampiniu vėliaviniu būdu.

 
dokumentų valdymas---

Darbo Dokumentai