Dokumentų valdymas

Darbas su popierinių ir elektroninių dokumentų valdymu, informaciją apie dokumentų valdymą, rengimą, įforminimą, tvarkymą ir apskaitą, rengiamų dokumentų pavyzdžiai ir dokumentų formos (prašymų, įsakymų, sutarčių, sąskaitų, komercinių pasiūlymų).

Dokumentų valdymas yra popierinių arba (ir) elektroninių dokumentų rengimas, įforminimas, tvarkymas, apskaita ir saugojimas

Dokumentų valdymo sistemos pagrindinės savybės

Kurti dokumentą ir išsaugoti, pagal dokumentacijos planą

Valdyti dokumentą - daryti dokumento pakeitimus ir redaguoti.

Dokumentų pavyzdžiai

Pateikti dokumentų pavyzdžiai ir formos paruošti pagal dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių reikalavimus. Pagal raštvedybos dokumentų pavyzdžius rasite atsakymus kaip parašyti arba užpildyti vieną ar kitą dokumentą (pavyzdžiui: prašymas atleisti iš darbo, kaip rašyti CV). Yra pateikti įvairių dokumentų rūšių pavyzddžiai: įsakymai, prašymai, pvm sąskaitos ir sąskaitos faktūros, komerciniai pasiūlymai, sutartys, protokolai, aktai, CV. Kiekviename dokumento pavyzdyje privalomų rekvizitų išdėstymas atitinka dokumentų rengimo reikalavimus.

 

 

 

Kaip Rašyti CV

Kaip Rašyti CV

Kaip Rašyti CV

Kaip Rašyti Laišką

Kaip Rašyti Laišką

Kaip Rašyti Laišką

Kaip Rašyti Motyvacinį Laišką

Kaip Rašyti Motyvacinį Laišką

Kaip Rašyti Motyvacinį Laišką

Kaip Rašyti Prašymą

Kaip Rašyti Prašymą

Kaip Rašyti Prašymą

Kaip Rašyti Pareiškimą

Kaip Rašyti Pareiškimą

Kaip Rašyti Pareiškimą

Kaip Rašyti Komercinį Pasiūlymą

Kaip Rašyti Komercinį Pasiūlymą

Kaip Rašyti Komercinį Pasiūlymą

Kaip Rašyti Įsakymą

Kaip Rašyti Įsakymą

Kaip Rašyti Įsakymą

Kaip Rašyti Protokolą

Kaip Rašyti Protokolą

Kaip Rašyti Protokolą

Kaip Rašyti Skundą

Kaip Rašyti Skundą

Kaip Rašyti Skundą

Kaip Rašyti Ieškinį

Kaip Rašyti Ieškinį

Kaip Rašyti Ieškinį

Kaip Rašyti Įgaliojimą

Kaip Rašyti Įgaliojimą

Kaip Rašyti Įgaliojimą

Kaip Rašyti Sutartį

Kaip Rašyti Sutartį

Kaip Rašyti Sutartį

Kaip Rašyti Aktą

Kaip Rašyti Aktą

Kaip Rašyti Aktą

Kaip Rašyti Saskaitą

Kaip Rašyti Saskaitą

Kaip Rašyti Saskaitą

Kaip Rašyti Orderį

Kaip Rašyti Orderį

Kaip Rašyti Orderį

Kaip Rašyti Pasiulymą

Kaip Rašyti Pasiulymą

Kaip Rašyti Pasiulymą

Kaip Rašyti Sprendimą

Kaip Rašyti Sprendimą

Kaip Rašyti Sprendimą
dokumentų valdymas---

Rating for dokumentuvaldymas.lt

Dokumentų Pavyzdžiai

1, Aktai

2, Blankai

3, CV – Gyvenimo Aprašymai

4, Deklaracija

5, Įgaliojimai

6, Instrukcijos

7, Įsakymai

8, Knygos

9, Komerciniai pasiūlymai

10, Kvitai

11, Lydraščiai

12, Orderiai

13, Paraiškos

14, Pažymėjimai

15, Pažymos

16, Prašymai

17, Protokolai

18, Raštas