> Dokumentų pavyzdžiai > Prašymas atleisti iš darbo

Prašymas ateisti iš darbo

prasymas atleisti is darbo

Prašymo atleisti iš darbo pavyzdys.

Prašymas atleisti iš darbo Pavyzdys

Darbuotojo pareigos
Jonas Jonaitis
 
UAB „Bendrovė Atleidžianti iš Darbo“
direktoriui Vardeniui Atleidžiančiui
 
PRAŠYMAS
DĖL ATLEIDIMO IŠ DARBO
2009-09-09 (prašymo data)
Vilnius (dokumento surašymo vieta)
 

Prašau atleisti mane iš einamų pareigų nuo 2009-09-09.

 
Darbuotojo pareigos (parašas) Jonas Prašymas

 

Prašymas atleisti iš darbo Nuotrauka

Prašymas atleisti iš darbo

 

Prašymas atleisti iš darbo Forma

Užpildykite prašymo formos laukus ir paspauskite mygtuką „Sukurti PDF Prašymą“.
Sukurtas prašymas, pagal Jūsų užpildytus formos duomenis, bus pateiktas kaip nuoroda: „nuoroda – PRAŠYMAS PDF FORMATU“

pvz.: prašymų priėmėjas


Išeinančio iš Darbo Darbuotojo Pareigos

pvz.: Kazys Prašymaitis


Išeinančio iš Darbo Darbuotojo Vardas Pavardė
 

pvz.: UAB „Priimtinų Prašymų Išeiti iš Darbo Kontora“


Darbovietės Pavadinimas

pvz.: direktorius Antanas Darbinis


vadovo pareigos (direktorius) Vardas Pavardė
 

pvz.: 2017-07-17


prašymo surašymo data

pvz.: Zarasai


prašymo surašymo Vieta (vietovė, miestas kur yra Jūsų Darbovietė)
 

pvz.: 2017-08-17


data nuo kurios prašote išeiti iš darbo
 


 
dokumentų valdymas---

Darbo Dokumentai

Siūlų Miškas