> Dokumentų pavyzdžiai > Prašymas atleisti iš darbo

Prašymas ateisti iš darbo

Prašymas Atleisti iš Darbo

 

Prašymas atleisti iš darbo rašomas pagal „Dokumentų rengimo taisyklių“ reikalavimus. Prašymas darbdaviui turi būti pateiktas laikantis darbo kodekse numatytų išėjimo iš darbo terminų ir tvarkos. Darbdavys privalo išeinantį darbuotoją atleisti griežtai laikantis darbo kodekse numatytos atleidimo iš darbo tvarkos.

Prašymas atleisti iš darbo priskiriamas prie personalo valdymo dokumentų

Prašymo saugojimo terminai yra nustatyti dokumentų saugojimo terminų rodyklėje.

Prašymas atleisti iš darbo Pavyzdys

Darbuotojo pareigos
Martynas Prašantis
 
UAB „Atleidžianti Bendrovė“
direktoriui Vardeniui Darbovietei
 
PRAŠYMAS
DĖL ATLEIDIMO IŠ DARBO
2009-09-09 (prašymo data)
Vilnius (prašymo atleisti iš darbo surašymo vieta)
 
Prašau atleisti mane iš einamų pareigų nuo 2009-09-09
 
Darbuotojo pareigos (parašas) Martynas Prašantis

 

Prašymas atleisti iš darbo Nuotrauka

Prašymas atleisti iš darbo

 

Prašymas atleisti iš darbo Forma

Užpildykite prašymo formos laukus ir paspauskite mygtuką „Sukurti PDF Prašymą“.
Sukurtas prašymas, pagal Jūsų užpildytus formos duomenis, bus pateiktas kaip nuoroda: „nuoroda – PRAŠYMAS PDF FORMATU“

pvz.: sandėlio vedėjas


prašančio atleisti iš Darbo savo noru Darbuotojo Pareigos

pvz.: Kazimieras Matulionis


prašančio atleisti iš Darbo savo noru Darbuotojo Vardas Pavardė
 

pvz.: UAB „Gerų Prašymų Išeiti iš Darbo Bendrovė“


Darbovietės Pavadinimas

pvz.: direktorius Petras Nemunaitis


vadovo pareigos (direktorius) Vardas Pavardė
 

pvz.: 2016-06-16


prašymo išeiti iš darbo surašymo data

pvz.: Klaipėda


prašymo surašymo Vieta (vietovė, miestas kur yra Jūsų Darbovietė)
 

pvz.: 2016-07-17


data nuo kurios prašote išeiti iš darbo
 


 
dokumentų valdymas

prašymo atleisti iš darbo pavyzdžių šablonai pateikti: JPG, DOC, PDF, ODT formatuose---

Darbo Dokumentai

Siūlų Miškas