> Dokumentų pavyzdžiai > Prašymas atleisti iš darbo

Prašymas ateisti iš darbo

Prašymas Atleisti iš Darbo

 

Prašymas atleisti iš darbo rašomas pagal „Dokumentų rengimo taisyklių“ reikalavimus. Prašymas darbdaviui turi būti pateiktas laikantis darbo kodekse numatytų išėjimo iš darbo terminų ir tvarkos. Darbdavys privalo išeinantį darbuotoją atleisti griežtai laikantis darbo kodekse numatytos atleidimo iš darbo tvarkos.

Prašymas atleisti iš darbo priskiriamas prie personalo valdymo dokumentų

Prašymo saugojimo terminai yra nustatyti dokumprasymas atleisti is darbo pateikimo terminasentų saugojimo terminų rodyklėje.

Prašymo Atleisti iš Darbo Pateikimo Terminas

Pagal naująjį darbo kodeksą, priimtą 2016-09-14, prašymas atleisti iš darbo pateikiamas darbdaviui (jeigu atleidžiama iš darbo darbuotojo iniciatyva):

jeigu atleidimas vyksta darbuotojo iniciatyva be svarbių priežąsčių – ne vėliau kaip prieš 20 d.

jeigu darbuotojas atleidžiamas esant svarbioms priežąstims – ne vėliau kaip prieš 5 d.

Prašymas Atleisti iš Darbo Abipusiu Susitarimu

Darbo sutartis nutraukiama, jeigu abi šalys sutinka su darbo sutarties nutraukimu ir darbuotojas, ne vėliau, kaip prieš penkias dienas raštiškai yra patvirtinės darbo sutarties nutraukimą. Jeigu viena darbo sutarties šalių šalis per penkias darbo dienas yra neatsakiusi į pasiūlymą nuttraukti darbo sutartį,tuomet yra laikoma, kad pasiūlymas dėl darbo sutarties nutraukimo yra atmestas.

Prašymas atleisti iš darbo Pavyzdys

Darbuotojo pareigos
Martynas Prašantis
 
UAB „Atleidžianti Bendrovė“
direktoriui Vardeniui Darbovietei
 
PRAŠYMAS
DĖL ATLEIDIMO IŠ DARBO
2009-09-09 (prašymo data)
Vilnius (prašymo atleisti iš darbo surašymo vieta)
 
Prašau atleisti mane iš einamų pareigų nuo 2009-09-09
 
Darbuotojo pareigos (parašas) Martynas Prašantis

 

Prašymas atleisti iš darbo Nuotrauka

Prašymas atleisti iš darbo

 

Prašymas atleisti iš darbo Forma

Užpildykite prašymo formos laukus ir paspauskite mygtuką „Sukurti PDF Prašymą“.
Sukurtas prašymas, pagal Jūsų užpildytus formos duomenis, bus pateiktas kaip nuoroda: „nuoroda – PRAŠYMAS PDF FORMATU“

pvz.: sandėlio vedėjas


prašančio atleisti iš Darbo savo noru Darbuotojo Pareigos

pvz.: Kazimieras Matulionis


prašančio atleisti iš Darbo savo noru Darbuotojo Vardas Pavardė
 

pvz.: UAB „Gerų Prašymų Išeiti iš Darbo Bendrovė“


Darbovietės Pavadinimas

pvz.: direktorius Petras Nemunaitis


vadovo pareigos (direktorius) Vardas Pavardė
 

pvz.: 2016-06-16


prašymo išeiti iš darbo surašymo data

pvz.: Klaipėda


prašymo surašymo Vieta (vietovė, miestas kur yra Jūsų Darbovietė)
 

pvz.: 2016-07-17


data nuo kurios prašote išeiti iš darbo
 


 

 
dokumentų valdymas
» Aktai(20)» Blankai(5)» CV – Gyvenimo Aprašymai(38)» Įgaliojimai(5)» Įsakymai(42)» Knygos(1)» Komerciniai pasiūlymai(4)» Kvitai(6)» Lydraščiai(2)» Motyvaciniai Laiškai(1)» Orderiai(3)» Pažymėjimai(4)» Pažymos(1)» Prašymai(44) Prašymas Kaip Rašyti Prašymą?
 Atostogų prašymas
 
 Mamadienio Prašymas
 Pareiškimas išeiti iš darbo
 
 Prašymas Antstoliui Nuimti Areštą
 Prašymas atleisti iš darbo
 Prašymas atleisti iš darbo
 Prašymas Atleisti iš Darbo Savo Noru
 
 Prašymas Atleisti nuo Kūno Kultūros Pamokos
 
 Prašymas Atleisti nuo Pamokų
 
 Prašymas Atleisti nuo Žyminio Mokesčio
 Prašymas atostogoms
 Prašymas dėl atleidimo iš darbo
 
 Prašymas dėl atlyginimo mokėjimo
 Prašymas dėl atostogų
 Prašymas dėl Darbo Laiko Pakeitimo
 
 Prašymas dėl darbo užmokesčio pervedimo
 Prašymas dėl kūrybinių atostogų
 Prašymas dėl laisvos dienos
 
 Prašymas dėl Ledimo Dirbti Nuotoliniu Būdu
 
 Prašymas dėl mokymosi atostogų
 
 Prašymas dėl motinystės atostogų
 Prašymas dėl nemokamų atostogų
 
 Prašymas dėl npd taikymo
 
 Prašymas Grąžinti Pinigus
 
 
 Prašymas Grąžinti Pinigus už Batus
 
 Prašymas Grąžinti Pinigus už Kelionę
 
 Prašymas Grąžinti Pinigus už Nekokybišką Prekę
 
 Prašymas į Darbą
 
 Prašymas iš Dalies Atleisti nuo Žyminio Mokesčio
 Prašymas Išeiti Atostogų
 Prašymas išeiti iš darbo
 Prašymas išeiti iš Darbo Bandomuoju Laikotarpiu
 
 Prašymas Išeiti iš Darbo dėl Ligos
 
 
 Prašymas Išeiti iš Mokyklos
 
 Prašymas Laisva Forma
 Prašymas leisti neatvykti į darbą administracijos sutikimu
 Prašymas Nutraukti Sutartį
 
 Prašymas pakeisti pavardę
 
 Prašymas priimti į darbą
 Prašymo forma
 Prašymo forma pavyzdys
 Prašymo pavyzdys
 
 Tėvystės atostogos prašymas
 
 Vaiko priežiūros atostogos prašymas
» Protokolai(5)» Raštai(3)» Registrai(5)» Registravimo Žurnalai(8)» Sąmatos(0)» Sąrašai(2)» Sąskaitos(4)» Skundai(1)» Sprendimai(2)» Sutartys(11)» Tarnybiniai Pranešimai(6)

prašymo atleisti iš darbo pavyzdžių šablonai pateikti: JPG, DOC, PDF, ODT formatuose---

Darbo Dokumentai