Pradžia > Dokumentų pavyzdžiai > Prašymo forma

Prašymo forma

Prašymo Forma
Darbuotojo pareigos
Jonas Forma
 
UAB „Prašymų formų Bendrovė“
direktoriui Vardeniui Pavardeniui
 
PRAŠYMAS
DĖL ... ... ...(prašymo dalykas)... ... ...
2009-09-09 (prašymo formos data)
Vilnius (dokumento surašymo vieta)
 
   Prašau (prašymo forma – tekstas).....(prašymo formos tekstas) .... .... ....(prašymo formos tekstas).... .... (prašymo formos tekstas).....
 
Darbuotojo pareigos (parašas) Jonas Forma

 

Prašymai rašomi pagal „Dokumentų rengimo taisyklių“ reikalavimus.

Pateiktoje pavyzdinėje prašymų formoje rekvizitai išdėstyti laikantis dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių reikalavimų

 
dokumentų valdymas---

Rating for dokumentuvaldymas.lt

Dokumentų Pavyzdžiai

1, Aktai

2, Blankai

3, CV – Gyvenimo Aprašymai

4, Deklaracija

5, Įgaliojimai

6, Instrukcijos

7, Įsakymai

8, Knygos

9, Komerciniai pasiūlymai

10, Kvitai

11, Lydraščiai

12, Orderiai

13, Paraiškos

14, Pažymėjimai

15, Pažymos

16, Prašymai

17, Protokolai

18, Raštas