> Dokumentų pavyzdžiai > Prašymas išeiti iš darbo

Prašymas Išeiti iš Darbo

Prašymas Išeiti iš Darbo

Kaip Rašyti Prašymą Išeiti iš Darbo

Jeigu nusprendėte išeiti iš darbo, reikėtų žinoti šiuos dalykus:

Išeinant iš darbo Jums gali kilti šie klausimai:

Kokią išėjimo iš darbo datą rašyti?

Išeinantis iš darbo privalo ne mažiau kaip prieš 14 darbo dienų privalo raštu apie savo ketinimą pranešti darbdaviui (darbo kodekso 127 straipsnis 1 dalis).

Jeigu iš darbo išeinu ligos metu?

Esant svarbioms priežastims, pvz. ligos atveju, išeinant iš darbo privalo raštu darbdavį informuoti prieš 3 darbo dienas (darbo kodekso 127 straipsnis 2 dalis).

Ypatumai, išeinant iš darbo dėl darbdavio kaltės.

Jeigu dardavys nevykdo darbo sutarties sąlygų, darbdavys prašymų apie išėjimą iš darbo informuojamas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas.

Prašymo Rašymo Taisyklės

Prašymas išeiti iš darbo rašomas pagal „Dokumentų rengimo taisyklių“ reikalavimus.

Atleidimo iš darbo procedūra.

Prašymas išeiti iš darbo Pavyzdys

Darbuotojo pareigos
Jonas Išeinantis
 
UAB „Išeinu iš Darbo“
direktoriui Vardeniui Darbui
 
PRAŠYMAS
DĖL ATLEIDIMO IŠ DARBO
2009-09-09 (prašymo data)
Vilnius (prašymo išeiti iš darbo surašymo vieta)
 
Prašau atleisti mane iš einamų pareigų nuo 2009-09-09
 
Darbuotojo pareigos (parašas) Jonas Išeinantis

 

Prašymų Registravimas

Prašymų Išeiti iš Darbo RegistravimasPrašymai išeiti iš darbo įmonėje turi būti registruojami darbuotojų prašymų registruose. Dažniausiai įmonėse yra vedami prašymų registravimo žurnalai. Registravimo žurnaluose, eilės tvarka registruojami visi gautieji darbuotojų prašymai. Prašymų Registravimo Žurnalo pavyzdį rasite čia.

 

Prašymų Saugojimo Terminai

Prašymų Išeiti iš Darbo Saugojimo TerminaiPrašymai išeiti iš darbo saugomi 10 dešimt (pasibaigus darbo santykiams).

 

Prašymas išeiti iš darbo Nuotrauka

Prašymas išeiti iš darbo

 

Prašymas išeiti iš darbo Forma

Užpildykite prašymo formos laukus ir paspauskite mygtuką „Sukurti PDF Prašymą“.
Sukurtas prašymas, pagal Jūsų užpildytus formos duomenis, bus pateiktas kaip nuoroda: „nuoroda – PRAŠYMAS PDF FORMATU“

pvz.: sandėlio vedėjas


Išeinančio iš Darbo Darbuotojo Pareigos

pvz.: Kazimieras Matulionis


Išeinančio iš Darbo Darbuotojo Vardas Pavardė
 

pvz.: UAB „Gerų Prašymų Išeiti iš Darbo Bendrovė“


Darbovietės Pavadinimas

pvz.: direktorius Petras Nemunaitis


vadovo pareigos (direktorius) Vardas Pavardė
 

pvz.: 2016-06-16


prašymo išeiti iš darbo surašymo data

pvz.: Klaipėda


prašymo surašymo Vieta (vietovė, miestas kur yra Jūsų Darbovietė)
 

pvz.: 2016-07-17


data nuo kurios prašote išeiti iš darbo
 


 

Prašymo Išeiti iš Darbo Šablonas

Pildydami prašymą išeiti iš darbo galite pasinaudoti žemiau pateiktu pildymo šablonu

Prašymo Išeiti iš Darbo Šablonas

Užpildytas Prašymas Išeiti iš Darbo

Užpildytas prašymas turėtų atrodyti štai taip (tik su Jūsų nurodytais duomenimis):

Užpildytas Prašymas Išeiti iš Darbodokumentų valdymas

prašymo išeiti iš darbo pavyzdžių šablonai pateikti: JPG, DOC, PDF, ODT formatuose

Jūs, taip pat, galite formuoti prašymus išeiti iš darbo, pildydami:
Prašymo Išeiti iš Darbo Forma Internetuprašymo išeiti iš darbo formą internetu---

Darbo Dokumentai

Siūlų Miškas