> Dokumentų pavyzdžiai > Prašymas išeiti iš darbo

Prašymas Išeiti iš Darbo

Prašymas Išeiti iš Darbo

Kaip Rašyti Prašymą Išeiti iš Darbo

Jeigu nusprendėte išeiti iš darbo, reikėtų žinoti šiuos dalykus:

Išėjimas iš Darbo Savo Noru

Išeinant iš darbo Jums gali kilti šie klausimai:

Kokią išėjimo iš darbo datą rašyti?

Išeinantis iš darbo privalo ne mažiau kaip prieš 14 darbo dienų privalo raštu apie savo ketinimą pranešti darbdaviui (darbo kodekso 127 straipsnis 1 dalis).

Išėjimas iš Darbo dėl Ligos

Jeigu iš darbo išeinu ligos metu?

Esant svarbioms priežastims, pvz. ligos atveju, išeinant iš darbo privalo raštu darbdavį informuoti prieš 3 darbo dienas (darbo kodekso 127 straipsnis 2 dalis).

Išėjimas iš Darbo dėl Darbdavio

Ypatumai, išeinant iš darbo dėl darbdavio kaltės.

Jeigu dardavys nevykdo darbo sutarties sąlygų, darbdavys prašymų apie išėjimą iš darbo informuojamas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas.

Prašymo Rašymo Taisyklės

Prašymas išeiti iš darbo rašomas pagal „Dokumentų rengimo taisyklių“ reikalavimus.

Atleidimo iš darbo procedūra.

Prašymas išeiti iš darbo Pavyzdys

Darbuotojo pareigos
Jonas Išeinantis
 
UAB „Išeinu iš Darbo“
direktoriui Vardeniui Darbui
 
PRAŠYMAS
DĖL ATLEIDIMO IŠ DARBO
2020-09-21 (prašymo data)
Vilnius (prašymo išeiti iš darbo surašymo vieta)
 
Prašau atleisti mane iš einamų pareigų nuo 2019-09-29
 
Darbuotojo pareigos (parašas) Jonas Išeinantis

 

Prašymų Registravimas

Prašymų Išeiti iš Darbo RegistravimasPrašymai išeiti iš darbo įmonėje turi būti registruojami darbuotojų prašymų registruose. Dažniausiai įmonėse yra vedami prašymų registravimo žurnalai. Registravimo žurnaluose, eilės tvarka registruojami visi gautieji darbuotojų prašymai. Prašymų Registravimo Žurnalo pavyzdį rasite čia.

 

Prašymų Saugojimo Terminai

Prašymų Išeiti iš Darbo Saugojimo TerminaiPrašymai išeiti iš darbo saugomi 10 dešimt (pasibaigus darbo santykiams).

 

Prašymas išeiti iš darbo Nuotrauka

Prašymas išeiti iš darbo

 

Prašymas išeiti iš darbo Forma

Užpildykite prašymo formos laukus ir paspauskite mygtuką „Sukurti PDF Prašymą“.
Sukurtas prašymas, pagal Jūsų užpildytus formos duomenis, bus pateiktas kaip nuoroda: „nuoroda – PRAŠYMAS PDF FORMATU“

pvz.: sandėlio vedėjas


Išeinančio iš Darbo Darbuotojo Pareigos

pvz.: Kazimieras Matulionis


Išeinančio iš Darbo Darbuotojo Vardas Pavardė
 

pvz.: UAB „Gerų Prašymų Išeiti iš Darbo Bendrovė“


Darbovietės Pavadinimas

pvz.: direktorius Petras Nemunaitis


vadovo pareigos (direktorius) Vardas Pavardė
 

pvz.: 2016-06-16


prašymo išeiti iš darbo surašymo data

pvz.: Klaipėda


prašymo surašymo Vieta (vietovė, miestas kur yra Jūsų Darbovietė)
 

pvz.: 2016-07-17


data nuo kurios prašote išeiti iš darbo
 


 

Prašymo Išeiti iš Darbo Šablonas

Pildydami prašymą išeiti iš darbo galite pasinaudoti žemiau pateiktu pildymo šablonu

Prašymo Išeiti iš Darbo Šablonas

Užpildytas Prašymas Išeiti iš Darbo

Užpildytas prašymas turėtų atrodyti štai taip (tik su Jūsų nurodytais duomenimis):

Užpildytas Prašymas Išeiti iš Darbo

 
dokumentų valdymas
» Aktai(20)» Blankai(5)» CV – Gyvenimo Aprašymai(38)» Įgaliojimai(5)» Įsakymai(42)» Knygos(1)» Komerciniai pasiūlymai(4)» Kvitai(6)» Lydraščiai(2)» Motyvaciniai Laiškai(1)» Orderiai(3)» Pažymėjimai(4)» Pažymos(1)» Prašymai(44) Prašymas Kaip Rašyti Prašymą?
 Atostogų prašymas
 
 Mamadienio Prašymas
 Pareiškimas išeiti iš darbo
 
 Prašymas Antstoliui Nuimti Areštą
 Prašymas atleisti iš darbo
 Prašymas atleisti iš darbo
 Prašymas Atleisti iš Darbo Savo Noru
 
 Prašymas Atleisti nuo Kūno Kultūros Pamokos
 
 Prašymas Atleisti nuo Pamokų
 
 Prašymas Atleisti nuo Žyminio Mokesčio
 Prašymas atostogoms
 Prašymas dėl atleidimo iš darbo
 
 Prašymas dėl atlyginimo mokėjimo
 Prašymas dėl atostogų
 Prašymas dėl Darbo Laiko Pakeitimo
 
 Prašymas dėl darbo užmokesčio pervedimo
 Prašymas dėl kūrybinių atostogų
 Prašymas dėl laisvos dienos
 
 Prašymas dėl Ledimo Dirbti Nuotoliniu Būdu
 
 Prašymas dėl mokymosi atostogų
 
 Prašymas dėl motinystės atostogų
 Prašymas dėl nemokamų atostogų
 
 Prašymas dėl npd taikymo
 
 Prašymas Grąžinti Pinigus
 
 
 Prašymas Grąžinti Pinigus už Batus
 
 Prašymas Grąžinti Pinigus už Kelionę
 
 Prašymas Grąžinti Pinigus už Nekokybišką Prekę
 
 Prašymas į Darbą
 
 Prašymas iš Dalies Atleisti nuo Žyminio Mokesčio
 Prašymas Išeiti Atostogų
 Prašymas išeiti iš darbo
 Prašymas išeiti iš Darbo Bandomuoju Laikotarpiu
 
 Prašymas Išeiti iš Darbo dėl Ligos
 
 
 Prašymas Išeiti iš Mokyklos
 
 Prašymas Laisva Forma
 Prašymas leisti neatvykti į darbą administracijos sutikimu
 Prašymas Nutraukti Sutartį
 
 Prašymas pakeisti pavardę
 
 Prašymas priimti į darbą
 Prašymo forma
 Prašymo forma pavyzdys
 Prašymo pavyzdys
 
 Tėvystės atostogos prašymas
 
 Vaiko priežiūros atostogos prašymas
» Protokolai(5)» Raštai(3)» Registrai(5)» Registravimo Žurnalai(8)» Sąmatos(0)» Sąrašai(2)» Sąskaitos(4)» Skundai(1)» Sprendimai(2)» Sutartys(11)» Tarnybiniai Pranešimai(6)

prašymo išeiti iš darbo pavyzdžių šablonai pateikti: JPG, DOC, PDF, ODT formatuose

Jūs, taip pat, galite formuoti prašymus išeiti iš darbo, pildydami:
Prašymo Išeiti iš Darbo Forma Internetuprašymo išeiti iš darbo formą internetu---

Darbo Dokumentai