> Dokumentų pavyzdžiai > Lydraščiai

Lydraščiai

Lydraštis tai – paaiškinamasis dokumentas, kuris siunčiamas, kartu su siunčiamais dokumentais. Lydraštyje paaiškinama, kokiu tikslu yra siunčiami dokumentai ir išvardinami siunčiami dokumentai.

Lydraštis rašomas ant įmonės firminio blanko.

Sutinkamas terminas lydimasis raštas – nevartotinas.

Lydrašiui būtini rekvizitai yra šie:

  • lydraščio sudarytojo pavadinimas;
  • įstaigos duomenys;
  • adresatas;
  • lydraščio pavadinimas pavadinimas;
  • lydraščio sudarymo data;
  • lydraščio registracijos numeris, lydraščio sudarytojo registre;
  • lydraščio sudarymo vieta;
  • lydraščio tekstas;
  • parašas;

Jeigu įmonėje yra atsakingas asmuo už lydraščio rengimą, nurodomi šio asmens kontaktiniai duomenys.

 forma pildymui internete forma pildymui internete

 nuotrauka nuotrauka

šablonai atsisiuntimui (WORD, DOC, PDF, ODT, JPG)

... 

 

—> Aktų Pavyzdžiai

—> Blankai

—> CV Pavyzdžai

—> Įgaliojimai

—> Instrukcijos

—> Įsakymų Pavyzdžiai

—> Knygos

—> Komerciniai pasiūlymai

—> Kvitai

—> Lydraščiai

—> Motyvaciniai Laiškai

—> Orderiai

—> Pažymėjimai

—> Pažymos

—> Prašymų Pavyzdžiai

—> Protokolai

—> Raštai

—> Registrai

—> Registravimo Žurnalai

—> Sąmatos

—> Sąrašai

—> Sąskaitos

—> Skundai

—> Sprendimai

—> Sutartys

—> Tarnybiniai Pranešimai

—> Važtaraščiai

 
dokumentų valdymas---

Darbo Dokumentai