> Dokumentų pavyzdžiai > Įsakymas dėl Prastovos

Įsakymas dėl Prastovos

Esant tam tikroms įmonės aplinkybėms, kaip įmonės veiklos sunkumai, arba ypatinga padėtis šalyja, Darbo Kodeksas numato galimybė skelbti įmonės prastovą.

Įsakymas dėl Prastovos

Įsakymas dėl Prastovos Pavyzdys

UAB „PRASTOVĄ SKELBIANTI BENDROVĖ“
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL PRASTOVOS PASKELBIMO
2020-03-18 (įsakymo data)
Vilnius (įsakymų surašymo vieta)
Vadovaudamasis LR Vyriausybės nutarimu 2020 kovo mėn. 14 d. Nr 207, dėl karantino Lietuvos respublikos teritorijoje paskelbimo, bei atsižvelgdamas į įmonės veiklos specifiką ir remdamasis Darbo Kodekso 47 straipsniu,
skelbiu įmonėje UAB „PRASTOVĄ SKELBIANTI BENDROVĖ“ prastovą nuo 2020 m. kovo mėn. 19 d. iki 2020 m. balandžio mėn. 4 d.
nustatau darbuotojų darbo užmokestį pagal Darbo Kodekso 195 straispnyje numatytą tvarką, mokant darbuotojams jų (darbuotojų) dviejų trečdalių vidutinio valandinio darbo užmokesčio dydžio atlygį, bet nemažesnį, ne LR Vyriausybės nustatytas minimalus valandinis darbo užmokestis
įpareigoju darbuotojus laikystis pareiginėse instrukcijose nustatytos atvykimo į darbą prastovos metu tvarkos,
įpareigoju administratorių Harį Škafaitį iki 2020 m. kovo 19 d. supažindinti įmonės darbuotojus pasirašytinai su įsakymu dėl prastovos paskelbimo įmonėje UAB „PRASTOVĄ SKELBIANTI BENDROVĖ“.
Direktorius (parašas) Antanas Prastovaitis
Su įsakymu dėl prastovos paskelbimo susipažinau:
Vairuotojas (data, parašas) Matas Vairaitis
Kiemsargis (data, parašas) Jokūbas Šluotaitis
Barmenas (data, parašas) Gytis Girdenis
Virėja (data, parašas) Agnė Puodienė
Padavėja (data, parašas) Žana Lėkštytė
Adminsitratorius (data, parašas) Haris Škafaitis

 

Įsakymas dėl Prastovos Nuotrauka

Įsakymas dėl Prastovos

 

 
dokumentų valdymas
» Aktai(20)» Blankai(5)» CV – Gyvenimo Aprašymai(38)» Įgaliojimai(5)» Įsakymai(42) Kaip Rašyti Įsakymą?
 
 Atostogų Įsakymas
 
 Įsakymas
 
 Įsakymas Atleisti iš Darbo
 
 Įsakymas dėl
 
 Įsakymas dėl atleidimo iš darbo
 
 
 Įsakymas dėl Atlyginimo Mokėjimo
 
 Įsakymas dėl Atostogų Pavyzdys
 
 Įsakymas dėl atostogų Suteikimo
 
 
 Įsakymas dėl Atsakingo Asmens Paskyrimo
 
 Įsakymas dėl Darbo Laiko Pakeitimo
 
 Įsakymas del Ilgalaikio Turto Komisijos
 
 Įsakymas dėl inventorizacijos
 
 Įsakymas dėl inventorizacijos komisijos sudarymo
 
 
 Įsakymas dėl Kasininko Paskyrimo
 
 
 Įsakymas dėl Kasininko Pavadavimo
 
 Įsakymas dėl Kasmetinių Atostogų
 
 
 Įsakymas dėl Kasos Darbo Organizavimo
 
 
 Įsakymas dėl Kasos Dokumentų Pasirašymo
 
 
 Įsakymas dėl Kasos Dokumentų Surašymo
 
 
 Įsakymas dėl Kasos Pajamų Orderių Numeracijos
 
 Įsakymas dėl komandiruotės
 
 Įsakymas dėl Komandiruotės Pavyzdys
 
 Įsakymas dėl kuro normų
 
 Įsakymas del Minimaliojo Darbo Užmokesčio didinimo
 
 Įsakymas dėl Nemokamų atostogų
 
 Įsakymas dėl Nuobaudos Skyrimo
 
 Įsakymas dėl Nuostatų Patvirtinimo
 
 
 Įsakymas dėl Papeikimo
 
 
 Įsakymas dėl Papildomų Pertraukų
 
 Įsakymas dėl Pareiginių Nuostatų Keitimo
 
 Įsakymas dėl Pareiginių Nuostatų Patvirtinimo
 
 Įsakymas dėl Pareiginių Nuostatų Punkto Pakeitimo
 
 Įsakymas dėl pavadavimo
 
 Įsakymas dėl Pavardės Pakeitimo
 
 Įsakymas dėl Prastovos
 
 
 Įsakymas dėl Premijų Skyrimo
 
 Įsakymas dėl Priedo
 
 Įsakymas dėl priėmimo į darbą
 
 Įsakymas dėl Priėmimo į Darbą Pavyzdys
 
 Įsakymas dėl Turto Priskyrimo Ilgalaikiam Turtui Minimalios Kainos
 
 Įsakymas dėl vaiko priežiūros atostogų
 
 Įsakymo pavyzdys
» Knygos(1)» Komerciniai pasiūlymai(4)» Kvitai(6)» Lydraščiai(2)» Motyvaciniai Laiškai(1)» Orderiai(3)» Pažymėjimai(4)» Pažymos(1)» Prašymai(44)» Protokolai(5)» Raštai(3)» Registrai(5)» Registravimo Žurnalai(8)» Sąmatos(0)» Sąrašai(2)» Sąskaitos(4)» Skundai(1)» Sprendimai(2)» Sutartys(11)» Tarnybiniai Pranešimai(6)---

Darbo Dokumentai