> Dokumentų pavyzdžiai > Įsakymas dėl Nemokamų atostogų

įsakymas dėl nemokamų atostogų suteikimo

įsakymas dėl nemokamų atostogų suteikimo

Įsakymas dėl Nemokamų atostogų Pavyzdys

 
UAB „NEMOKAMŲ ATOSTOGŲ DARBUOTOJUS LEIDŽIANTI BENDROVĖ“
DIREKTORIUS
 
ĮSAKYMAS
DĖL ATOSTOGŲ SUTEIKIMO VARDAIČIUI PAVARDAIČIUI
 
2022-07-32 (įsakymo data data)Nr. PER-145
Vilnius (dokumento surašymo vieta)
 
   Atsižvelgdamas į Vardaičio Pavardaičio prašymą ir LSMU 2022-06-14 pažymą Nr.123,
   Vardaičiui Pavardaičiui suteikiu tikslines neapmokamas atostogas nuo 2022-09-01 iki 2022-09-07 egzaminų sesijos laikotarpiui.
 
Direktorius    (parašas) Daraitis Darataitis
 

 

Įsakymas dėl Nemokamų atostogų Nuotrauka

Įsakymas dėl Nemokamų atostogų

 
dokumentų valdymas---

Darbo Dokumentai