> Dokumentų pavyzdžiai > Įsakymas dėl Nuostatų Patvirtinimo

Įsakymas dėl Nuostatų Patvirtinimo

Įsakymas dėl Nuostatų Patvirtinimo Pavyzdys

 
UAB „Pareiginiai Nuostatai“
DIREKTORIUS
 
ĮSAKYMAS
DĖL NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
 
 
2016-06-16 BBB Nr. 247 (įsakymo data data)
Vilnius (dokumento surašymo vieta)
 

T v i r t i n u   XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX nuostatus (pridedama).

 
direktorius (parašas)Daraitis Darataitis
 

 

Įsakymas dėl Nuostatų Patvirtinimo Nuotrauka

Įsakymas dėl Nuostatų Patvirtinimo

 
dokumentų valdymas---

Darbo Dokumentai