> Dokumentų pavyzdžiai > Įsakymas dėl kuro normų

Įsakymas dėl kuro normų

Įsakymas dėl Kuro Normų

Įsakymas dėl kuro normų Pavyzdys

 
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „AUTOMOBILIAI IR KURAS“
DIREKTORIUS
 
ĮSAKYMAS
ĮSAKYMAS DĖL KURO NORMŲ
 
2022-07-32 (įsakymo data data)
Vilnius (dokumento surašymo vieta)
 
   Vadovaujantis LR susisiekimo ministerijos 1995 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 405 dėl automobilių kuro normų nustatymo metodikos.
   Įsakau:
   Patvirtinti automobilio Audi F103 valst. Nr. MKC 512 bazinę benzino sunaudojimo normą - 9,8 l/100 km.
 
Direktorius    (parašas) Daraitis Darataitis
 

 

Įsakymas dėl kuro normų Nuotrauka

Įsakymas dėl kuro normų

 
dokumentų valdymas

įsakymo dėl kuro normų pavyzdžių šablonai pateikti: JPG, DOC, PDF, ODT formatuose---

Darbo Dokumentai