> Dokumentų pavyzdžiai > Įsakymas dėl priėmimo į darbą

įsakymas dėl priėmimo į darbą

Įsakymas dėl Priėmimo į Darbą

Įsakymas dėl priėmimo į darbą Pavyzdys

 
UAB „GERIAUSIŲ ĮSAKYMŲ BENDROVĖ“
DIREKTORIUS
 
ĮSAKYMAS
DĖL VARDAIČIO PAVARDAIČIO PRIĖMIMO Į DARBĄ
 
2022-07-32 (įsakymo data data)
Vilnius (dokumento surašymo vieta)
 
   1. VARDAITĮ PAVARDAITĮ p r i i m u dirbti sandėlininku nuo 2022 m. liepos 33 d. ir nustatau 8 (aštuonių) valandų darbo dieną.
   2. Skiriu 1450 (vieno tūkstančio keturių šimtų penkaisdešimt) litų dydžio mėnesinį darbo užmokestį.
 
Direktorius    (parašas) Daraitis Darataitis
 

Įsakymai dėl priėmimo į darbą priskiriami personalo valdymo grupei. Daugiau informacijos apie darbuotojo priėmimą į darbą ir kitus įdarbinimo klausimus, pateikta personalo valdymo procedūrose.

 

Įsakymas dėl priėmimo į darbą Nuotrauka

Įsakymas dėl priėmimo į darbą

 
dokumentų valdymas---

Darbo Dokumentai