> Dokumentų pavyzdžiai > Įsakymas dėl pavadavimo

įsakymas dėl pavadavimo

Įsakymas dėl pavadavimo Pavyzdys

 
UAB „PAVADUOTI ĮSAKANTI BENDROVĖ“
DIREKTORIUS
 
ĮSAKYMAS
DĖL SANDĖLININKO PAREIGŲ
 
2022-07-32 (įsakymo data data)Nr. PER-145
Vilnius (dokumento surašymo vieta)
 
   1. Vardaičiui Pavardaičiui pavedu laikinai eiti sandėlininko pareigas nuo 2022 m. rugpjūčio 34 dienos.
   2. Skiriu mėnesinį 942 (devynių šimtų keturiasdešimt dviejų) litų dydžio priedą už papildomą darbą.
 
Direktorius    (parašas) Daraitis Darataitis
 

 

Įsakymas dėl pavadavimo Nuotrauka

Įsakymas dėl pavadavimo

 
dokumentų valdymas---

Darbo Dokumentai