> Dokumentų pavyzdžiai > Įsakymas dėl Pareiginių Nuostatų Patvirtinimo

Įsakymas dėl Pareiginių Nuostatų Patvirtinimo

Įsakymas dėl Pareiginių Nuostatų Patvirtinimo Pavyzdys

 
UAB „Pareiginiai Nuostatai“
DIREKTORIUS
 
ĮSAKYMAS
DĖL PAREIGINIŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
 
 
2016-06-16 AAA Nr. 112 (įsakymo data data)
Vilnius (dokumento surašymo vieta)
 

T v i r t i n u   Pardavimų skyriaus vadybininko pareiginius nuostatus (pridedama).

 
direktorius (parašas)Daraitis Darataitis
 

 

Įsakymas dėl Pareiginių Nuostatų Patvirtinimo Nuotrauka

Įsakymas dėl Pareiginių Nuostatų Patvirtinimo

 
dokumentų valdymas---

Darbo Dokumentai