> Dokumentų pavyzdžiai > Įsakymas dėl Pareiginių Nuostatų Keitimo

Įsakymas dėl Pareiginių Nuostatų Keitimo

Įsakymas dėl Pareiginių Nuostatų Keitimo Pavyzdys

 
UAB „Pareiginiai Nuostatai“
DIREKTORIUS
 
ĮSAKYMAS
DĖL PAREIGINIŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
 
 
2016-07-17 AAA Nr. 121 (įsakymo data data)
Vilnius (dokumento surašymo vieta)
 

1. T v i r t i n u   Pardavimų skyriaus vadybininko pareiginius nuostatus (pridedama).

2. L a i k a u   netekusiu galios UAB „Pareiginiai Nuostatai“ direktoriaus 2016-06-16 įsakymą Nr. AAA Nr. 112 „DĖL PAREIGINIŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“.

 
direktorius (parašas)Daraitis Darataitis
 

 

Įsakymas dėl Pareiginių Nuostatų Keitimo Nuotrauka

Įsakymas dėl Pareiginių Nuostatų Keitimo

 
dokumentų valdymas---

Darbo Dokumentai