> Dokumentų pavyzdžiai > Įsakymas dėl komandiruotės

įsakymas dėl komandiruotės

įsakymas dėl komandiruotės

Įsakymas dėl komandiruotės Pavyzdys

 
UAB „Į KOMANDIRUOTES LEIDŽIANTI BENDROVĖ“
DIREKTORIUS
 
ĮSAKYMAS
DĖL KOMANDIRUOTĖS
 
2022-07-32 (įsakymo data data)Nr. PER-145
Vilnius (dokumento surašymo vieta)
 
   Į s a k a u išleisti UAB „Į KOMANDIRUOTES LEIDŽIANTI BENDROVĖ“ sandėlininką Vardaitį Pavardaitį į komandiruotę, į Prienus.
   Nustatoma buvimo komandiruotėje trukmė: 2022-07-34 diena.
        Komandiruotės tikslas: parsivežti varžtelius sofoms.
        Komandiruotės trukmė – 1 (viena) diena.
        Apmokėti šias, su komandiruote susijusias, išlaidas:
            1.Dienpinigių išlaidas;
            2.Kelionės į komandiruotės vietą ir grįžimo išlaidas.
 
Direktorius    (parašas) Daraitis Darataitis
 

 

Įsakymas dėl komandiruotės Nuotrauka

Įsakymas dėl komandiruotės

 
dokumentų valdymas---

Darbo Dokumentai