Dokumentų Pavyzdžiai

Dokumentų Pavyzdžiai

Dokumentas yra popierinėje, skaitmeninėje arba kitokioje laikmenoje išdėstyta įstaigai, įmonei, organizacijai, asmeniui svarbi medžiaga.

Dažnose situacijos iškyla klausimai, kaip pildyti vieną ar kitą dokumentą, kokie rekvizitam tam ar kitam dokumentuo yra privalomi, arba kaip teisingai rekvizitus išdėstyti dokumente, kad rekvizitų išdėstymas atitiktų dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus.

Pateiktas svarbiausių raštvedybos dokumentų pavyzdžių abėcėlinis sąrašas, dokumentų pavyzdžiai – sugrupuoti.

Dokumentų šablonai, dokumentų formos, dokumentų nuotraukos

Dokumentų pavyzdžiams paruošti pavyzdžių šablonai, pildymo formos, dokumentų nuotraukos. Paruoštais dokumentų pavyzdžių šablonais galima naudotis tiek verslo tiek gyventojų poreikiams arba kitoje jums svarbioje situacijoje.


Dokumento rekvizitai

Konkretaus dokumento pavyzdyje, dokumento rekvizitai ir rekvizitų išdėstymas, atitinka dokumentų rengivmo taisyklių reikalavimus. Teisingas dokumento rekvizitų išdėstymas yra svarbus, kad dokumentas būtų teisingai ir vienaprasmiškai vertinamas aktualių šalių.

Dokumentų Pavyzdžių sąrašas

Pavyzdžiai išdėstyti abėcėline tvarka.

A

Akcijų pardavimo sutartis
Akcijų pirkimo pardavimo sutartis
Akcininko sprendimas
Akcininko sprendimas dėl direktoriaus
Akcininkų protokolas
Akcininkų sąrašas
Akcininkų dalyvaujančių visuotiniame akcininkų susirinkime sąrašas
Aktai
Aktas
Aktas dėl Neatvykimo į Darbą
Aktas pavyzdys
Aktų pavyzdžiai
Aktų Registravimo Žurnalas
Apskaitininko CV Pavyzdys
Atliktų darbų aktas
Atostogų Įsakymas
Atostogų prašymas
Atsakomasis Raštas
Automobilio nuomos sutartis
Automobilio panaudos sutartis
Automobilio panaudos sutartis su darbuotoju
Automobilio panaudos sutartis su fiziniu asmeniu
Automobilio Panaudos Sutartis tarp Fizinių Asmenų
Autorinė sutartis

B

Barmeno CV pavyzdys
Blankai
Buhalterinė Pažyma

C

Curriculum Vitae pavyzdys
CV
CV Aprašymas
CV Darbas
CV Forma
CV pavyzdys
CV Pavyzdys Administratorei
CV pavyzdys be Darbo Patirties
CV Pavyzdys Darbui
CV Pavyzdys Lietuviu Kalba
CV Pavyzdys Moksleiviams
CV Pavyzdys Mokytojui su Nuotrauka
CV Pavyzdys Nemokamai
CV Pavyzdys Padavėjos Darbui
CV Pavyzdys Pensininkui
CV Pavyzdys Studentui
CV Pavyzdžiai
CV Rašymas dėl Darbo
CV Rusų Kalba
CV Šablonas
CV Šablonas Nemokamai
CV Šablonas su Nuotrauka
CV su Nuotrauka Pavyzdys

D

Darbo CV
Darbo pažymėjimas
Darbo pažymėjimo pavyzdys
Darbo pažymėjimai
Darbuotojo darbo pažymėjimas
Darbuotojo pažymėjimas
Darbuotojų Darbo Pažymėjimų Registravimo Žurnalas
Defektinis Aktas
Degalų Nurašymo Aktas

 

F

Firminiai blankai
Firminis blankas
Firminis blankas pavyzdys

G

Garantinis raštas
Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registras
Grynų Pinigų Priėmimo Kvitas
Gyvenimo Aprašymai
Gyvenimo aprašymas
Gyvenimo Aprašymas Laisva Forma
Gyvenimo Aprašymas su Nuotrauka
Gyvenimo aprašymo pavyzdys

Į

Įgaliojimas
Įgaliojimas atstovauti įmonę
Įgaliojimas Atstovauti Įmonę Teisme
Įgaliojimas Pasirašyti Dokumentus
Įgaliojimo Pavyzdys
Įgaliojimų Pavyzdžiai

I

Ilgalaikio turto nurašymo aktas
Įmones blankas
Įmonės firminis blankas
Inventorizacijos aktas
Įsakymai
Įsakymas
Įsakymas Atleisti iš Darbo
Įsakymas dėl
Įsakymas dėl atleidimo iš darbo
Įsakymas dėl Atlyginimo Mokėjimo
Įsakymas dėl Atostogų Pavyzdys
Įsakymas dėl atostogų Suteikimo
Įsakymas dėl Atsakingo Asmens Paskyrimo
Įsakymas dėl Darbo Laiko Pakeitimo
Įsakymas del Ilgalaikio Turto Komisijos
Įsakymas dėl inventorizacijos
Įsakymas dėl inventorizacijos komisijos sudarymo
Įsakymas dėl Kasininko Paskyrimo
Įsakymas dėl Kasininko Pavadavimo
Įsakymas dėl Kasmetinių Atostogų
Įsakymas dėl Kasos Darbo Organizavimo
Įsakymas dėl Kasos Dokumentų Pasirašymo
Įsakymas dėl Kasos Dokumentų Surašymo
Įsakymas dėl Kasos Pajamų Orderių Numeracijos
Įsakymas dėl komandiruotės
Įsakymas dėl Komandiruotės Pavyzdys
Įsakymas dėl kuro normų
Įsakymas del Minimaliojo Darbo Užmokesčio didinimo
Įsakymas dėl Nemokamų atostogų
Įsakymas dėl Nuobaudos Skyrimo
Įsakymas dėl Nuostatų Patvirtinimo
Įsakymas dėl Papeikimo
Įsakymas dėl Papildomų Pertraukų
Įsakymas dėl Pareiginių Nuostatų Keitimo
Įsakymas dėl Pareiginių Nuostatų Patvirtinimo
Įsakymas dėl Pareiginių Nuostatų Punkto Pakeitimo
Įsakymas dėl pavadavimo
Įsakymas dėl Pavardės Pakeitimo
Įsakymas dėl Prastovos
Įsakymas dėl Premijų Skyrimo
Įsakymas dėl Priedo
Įsakymas dėl priėmimo į darbą
Įsakymas dėl Priėmimo į Darbą Pavyzdys
Įsakymas dėl Turto Priskyrimo Ilgalaikiam Turtui Minimalios Kainos
Įsakymas dėl vaiko priežiūros atostogų
Įsakymo pavyzdys
Įsakymų pavyzdžiai
Įsakymų registravimo žurnalas
Išankstinė sąskaita
Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras

K

Kaip Rašyti Aktą
Kaip rašyti CV
Kaip Rašyti Ieškinį
Kaip Rašyti Įgaliojimą
Kaip Rasyti Įsakymą
Kaip rašyti Komercinį Pasiūlymą
Kaip Rašyti Laišką
Kaip Rašyti Motyvacinį Laišką
Kaip Rašyti Orderį
Kaip Rašyti Pareiškimą
Kaip Rašyti Pasiūlymą
Kaip Rašyti Prašymą
Kaip Rašyti Protokolą
Kaip Rašyti Saskaitą
Kaip Rašyti Skundą
Kaip Rašyti Sprendimą
Kaip Rašyti Sutartį
Kaip Rašyti Tarnybinį Pranešimą
Kasos išlaidų orderis
Kasos Knyga
Kasos pajamų orderis
Kasos Pajamų Orderis Eurais
Kirpėjos CV Pavyzdys
Knygos
Komerciniai pasiūlymai
Komercinis pasiūlymas
Komercinis pasiūlymas – automobilis
Komercinis pasiūlymas forma
Komercinis pasiūlymas pavyzdys
Komercinių Pasiūlymų Registravimo Žurnalas
Kosmetologės CV Pavyzdys
Kuro Nurašymo Aktas
Kvitų Pavyzdžiai

L

Lydraščiai
Lydraštis

M

Mamadienio Prašymas
Mano CV
Masažisto CV Pavyzdys
Medžiagų nurašymo aktas
Mokytojo CV Pavyzdys
Motyvaciniai Laiškai
Motyvacinis Laiškas

N

Nemokamas CV Pavyzdys su Nuotrauka
Nurašymo aktas
Nurašymo aktas pavyzdys

O

Orderių Pavyzdžiai

 

P

Padėkos Raštas
Pajamų Išlaidų žurnalas
Paprastas CV Pavyzdys
Pardavėjo CV
Pardavimo sutartis
Pareiškimas išeiti iš darbo
Patalpų nuomos sutartis
Patikrinimo aktas
Pažymėjimų Pavyzdžiai
Pažymų Pavyzdžiai
Perdavimo aktas
Perdavimo priėmimo aktas
Pinigų išmokėjimo kvitas
Pinigų priėmimo kvitas
Pinigų Priėmimo Kvitas Individuali Veikla
Pirkimo-Pardavimo Kvitas
Pirkimo Pardavimo Kvito Pildymas
Pirkimo – pardavimo sutartis
Posėdžio protokolas
Prašymas
Prašymas Antstoliui Nuimti Areštą
Prašymas atleisti iš darbo
Prašymas Atleisti iš Darbo Savo Noru
Prašymas Atleisti nuo Kūno Kultūros Pamokos
Prašymas Atleisti nuo Pamokų
Prašymas Atleisti nuo Žyminio Mokesčio
Prašymas atostogoms
Prašymas dėl atleidimo iš darbo
Prašymas dėl atostogų
Prašymas dėl Darbo Laiko Pakeitimo
Prašymas dėl kūrybinių atostogų
Prašymas dėl Ledimo Dirbti Nuotoliniu Būdu
Prašymas dėl mokymosi atostogų
Prašymas dėl nemokamų atostogų
Prašymas dėl npd taikymo
Prašymas Grąžinti Pinigus
Prašymas Grąžinti Pinigus už Batus
Prašymas Grąžinti Pinigus už Kelionę
Prašymas Grąžinti Pinigus už Nekokybišką Prekę
Prašymas į Darbą
Prašymas iš Dalies Atleisti nuo Žyminio Mokesčio
Prašymas Išeiti Atostogų
Prašymas išeiti iš darbo
Prašymas išeiti iš Darbo Bandomuoju Laikotarpiu
Prašymas Išeiti iš Darbo dėl Ligos
Prašymas Išeiti iš Mokyklos
Prašymas Laisva Forma
Prašymas Nutraukti Sutartį
Prašymas priimti į darbą
Prašymas atleisti iš darbo
Prašymas dėl atlyginimo mokėjimo
Prašymas dėl darbo užmokesčio pervedimo
Prašymas dėl laisvos dienos
Prašymas dėl motinystės atostogų
Prašymas leisti neatvykti į darbą administracijos sutikimu
Prašymas pakeisti pavardę
Prašymo forma
Prašymo forma pavyzdys
Prašymo pavyzdys
Prašymų formos
Prašymų pavyzdžiai
Prašymų Registravimo Žurnalas
Priėmimo perdavimo aktas
Programuotojo CV Pavyzdys
Protokolai
Protokolas
Protokolo Pavyzdys
Protokolų Pavyzdžiai
Protokolų Registravimo Žurnalas
PVM registras
PVM sąskaita faktūra
PVM sąskaitų faktūrų registras

R

Raštai
Registravimo Žurnalas
Registrų Pavyzdžiai

S

Samatų Pavyzdžiai
Sąrašų Pavyzdžiai
Sąskaita faktūra
Sąskaitos
Sąskaitos faktūros pavyzdys
Sąskaitų faktūrų registras
Sąskaitų pavyzdžiai
Siunčiamų Dokumentų Lydraštis
Skolų suderinimo aktas
Skundo Pavyzdys
Skundų Pavyzdžiai
Sprendimų Pavyzdžiai
Suderinimo aktas
Susirinkimo protokolas
Sutarčių pavyzdžiai

T

Tarnybiniai Pranešimai
Tarnybinis Pranešimas dėl
Tarnybinis Pranešimas dėl Darbo Drausmės Pažeidimo
Tarnybinis Pranešimas dėl Laiku Nepateiktų Pirkimo PVM Sąskaitų Faktūrų
Tarnybinis Pranešimas dėl Neatvykimo į Darbą
Tarnybinis Pranešimas dėl Netinkamo Elgesio
Tarnybinis Pranešimas dėl Pravaikštos
Tarpusavio atsiskaitymu suderinimo aktas
Tarpusavio skolų suderinimo aktas
Tėvystės atostogos prašymas
Transporto priemonės pirkimo – pardavimo sutartis
Trumpalaikio turto nurašymo aktas
Turto perdavimo aktas

V

Vadybininko CV Pavyzdys
Vaiko priežiūros atostogos prašymas
Vairuotojo CV Pavyzdys
Važtaraščių Pavyzdžiai
Važtaraščių Registravimo Žurnalas

 

Dokumentų Pavyzdžiai

Pajamų Išlaidų Žurnalas

Dokumentų PavyzdžiaiIndividualios Veiklos Pajamų Išlaidų Žurnalas
dokumentų valdymas---

Darbo Dokumentai