> Dokumentų pavyzdžiai > Skundų Pavyzdžiai

Skundų Pavyzdžiai

Skundas yra raštas dėl kieno nors atliktų veiksmų, arba veiksmų neatlikimo rašančiojo atžvilgiu. Skundžiami veiksmai gali būti rašančiojo patirta žala, kitų asmenų veiksmai, arba kitų asmenų veiksmų nebuvimas prieš (arba dėl) skundą rašantįjį. Skundas adresuojamas skundžiamus veiksmus atlikusio asmens vadovybei, arba teisėsaugos institucijoms.

Skundo forma pildymui interneteSkundo forma pildymui internete

Skundo nuotraukaSkundo nuotrauka

Skundo šablonai atsisiuntimui (WORD, DOC, PDF, ODT, JPG)

... 

 

—> Aktų Pavyzdžiai

—> Blankai

—> CV Pavyzdžai

—> Įgaliojimai

—> Instrukcijos

—> Įsakymų Pavyzdžiai

—> Knygos

—> Komerciniai pasiūlymai

—> Kvitai

—> Lydraščiai

—> Motyvaciniai Laiškai

—> Orderiai

—> Pažymėjimai

—> Pažymos

—> Prašymų Pavyzdžiai

—> Protokolai

—> Raštai

—> Registrai

—> Registravimo Žurnalai

—> Sąmatos

—> Sąrašai

—> Sąskaitos

—> Skundai

—> Sprendimai

—> Sutartys

—> Tarnybiniai Pranešimai

—> Važtaraščiai

 
dokumentų valdymas---

Darbo Dokumentai