> Dokumentų pavyzdžiai > Pajamų Išlaidų žurnalas

Pajamų Išlaidų Žurnalas

Pajamų Išlaidų Žurnalas

Pajamų Išlaidų žurnalas Pavyzdys

Eil. Nr. Data Dokumento data pavadinimas ir numeris Operacijos turinys Pajamų suma Išlaidos – leidžiami atskaitymai, susiję su individualios veiklos pajamų gavimu arba uždirbimu
prekių medžiagų žaliavų detalių įsigijimų ilgalaikio turto eksplo- atavimo ir kitos išlaidos mokesčių rinkliavos
1 2 3 4 5 6 7 8
               
               
               
               
               
               
               
Viso:        

 

Pajamų Išlaidų žurnalas Nuotrauka

Pajamų Išlaidų žurnalas

 

 
dokumentų valdymas---

Darbo Dokumentai