> Dokumentų pavyzdžiai > Įsakymas dėl Priedo

Įsakymas dėl Priedo

Įsakymas dėl Priedo

Įsakymas dėl Priedo Pavyzdys

 
UAB „Priedai ir Priemokos prie Darbo Užmokesčio“
DIREKTORIUS
 
ĮSAKYMAS
DĖL PRIEMOKOS PRIE DARBO UŽMOKESČIO
 
 
2016-06-16 ABC Nr. 123 (įsakymo data data)
Kaunas (dokumento surašymo vieta)
 

S k i r i u 150,00 (vieno šimto penkiasdeėimt) Eur priemoką prie darbo užmokesčio už 2016 gegužės mėnesį proporcingai dirbtam laikui visiems bendrovės darbuotojams.

 
direktorius (parašas)Daraitis Darataitis
 

 

Įsakymas dėl Priedo Nuotrauka

Įsakymas dėl Priedo

 
dokumentų valdymas---

Darbo Dokumentai