> Dokumentų pavyzdžiai > Įsakymas dėl inventorizacijos

Įsakymas dėl inventorizacijos

Įsakymas dėl inventorizacijos Pavyzdys

 
UAB „ Inventorizacijų Atlikimai“
DIREKTORIUS
 
ĮSAKYMAS
DĖL METINĖS INVENTORIZACIJOS
 
 
2016-06-16 CBA Nr. 214 (įsakymo data data)
Vilnius (dokumento surašymo vieta)
 

Į s a k a u atlikti UAB „Inventorizacijų Atlikimai“ ilgalaikio turto inventorizaciją 2016 m. liepos 17 d. duomenimis.

Inventorizacijos rezultatus pagal nustatytą formą pateikti 2016 m. liepos 26 d.

 
direktorius (parašas)Daraitis Darataitis
 

 

Įsakymas dėl inventorizacijos Nuotrauka

Įsakymas dėl inventorizacijos

 
dokumentų valdymas---

Darbo Dokumentai