> Dokumentų pavyzdžiai > Įsakymas dėl Turto Priskyrimo Ilgalaikiam Turtui Minimalios Kainos

Įsakymas dėl Turto Priskyrimo Ilgalaikiam Turtui Minimalios Kainos

Įsakymas Dėl Turto Priskyrimo Ilgalaikiam Turtui Minimalios Kainos

12-asis verslo apskaitos standartas (vas) „Ilgalaikis Materialusis Turtas“, nustato keturias sąlygas, kuriomis turtas priskiriamas ilgalaikiui turtui:

  1. ketinama turtą naudoti ilgiau nei 1-erius metus;
  2. pagrįstai tikimasi gauti iš turto ekonominės naudos ateinančiais laikotarpiais;
  3. įmanoma patikimai nustatyti turto įsigijimo arba pasigaminimo savikainą;
  4. turto įsigijimo arba pasigaminimo savikaina yra ne mažesnė už minimalią įmonės nusistatytą kiekvienai turto grupei.

Žemiau pateikiamas įsakymo pavyzdys, kuriuo įmonė nusistato minimalias turto įsigijimo savikainas, nuo kurių turtas (išpildžius kitas tris turto priskyrimo ilgalaikiui sąlygas) priskiriamas ilgalaikiam turtui.

PASTABA: savikainų vertės yra pavyzdinės, kiekviena įmonė minimalias savikainų dydžius nusistato pagal savo įmonės veiklos politiką.

Įsakymas dėl Turto Priskyrimo Ilgalaikiam Turtui Minimalios Kainos Pavyzdys

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „MINIMALI ILGALAIKIO TURTO BENDROVĖ“
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS DĖL TURTO PRISKYRIMO
ILGALAIKIAM TURTUI MINIMALIOS KAINOS
2019-09-19 Nr.:ABCD 002019 (įsakymo data ir įsakymo nr.)
Vilnius (dokumento surašymo vieta)
  T v i r t i n u  nuo 2019-09-19 įsigytam turtui priskiriant ilgalaikiui turtui, tokias minimalias įsigijimo kainas atskiroms ilgalaikio turto grupėms:
          Pastatams2500 Eur 
          Baldams400 Eur 
          Kompiuterinei įrangai1100 Eur 
          Mašinoms ir įrengimams700 Eur 
          Lengviesiems automobiliams5000 Eur 
          Kitam, neišvardintam materialiajam turtui500 Eur 
Direktorius (parašas) Jonas Turtutis

 

Įsakymas dėl Turto Priskyrimo Ilgalaikiam Turtui Minimalios Kainos Nuotrauka

Įsakymas dėl Turto Priskyrimo Ilgalaikiam Turtui Minimalios Kainos

 

 
dokumentų valdymas
» Aktai(20)» Blankai(5)» CV – Gyvenimo Aprašymai(38)» Įgaliojimai(5)» Įsakymai(42) Kaip Rašyti Įsakymą?
 
 Atostogų Įsakymas
 
 Įsakymas
 
 Įsakymas Atleisti iš Darbo
 
 Įsakymas dėl
 
 Įsakymas dėl atleidimo iš darbo
 
 
 Įsakymas dėl Atlyginimo Mokėjimo
 
 Įsakymas dėl Atostogų Pavyzdys
 
 Įsakymas dėl atostogų Suteikimo
 
 
 Įsakymas dėl Atsakingo Asmens Paskyrimo
 
 Įsakymas dėl Darbo Laiko Pakeitimo
 
 Įsakymas del Ilgalaikio Turto Komisijos
 
 Įsakymas dėl inventorizacijos
 
 Įsakymas dėl inventorizacijos komisijos sudarymo
 
 
 Įsakymas dėl Kasininko Paskyrimo
 
 
 Įsakymas dėl Kasininko Pavadavimo
 
 Įsakymas dėl Kasmetinių Atostogų
 
 
 Įsakymas dėl Kasos Darbo Organizavimo
 
 
 Įsakymas dėl Kasos Dokumentų Pasirašymo
 
 
 Įsakymas dėl Kasos Dokumentų Surašymo
 
 
 Įsakymas dėl Kasos Pajamų Orderių Numeracijos
 
 Įsakymas dėl komandiruotės
 
 Įsakymas dėl Komandiruotės Pavyzdys
 
 Įsakymas dėl kuro normų
 
 Įsakymas del Minimaliojo Darbo Užmokesčio didinimo
 
 Įsakymas dėl Nemokamų atostogų
 
 Įsakymas dėl Nuobaudos Skyrimo
 
 Įsakymas dėl Nuostatų Patvirtinimo
 
 
 Įsakymas dėl Papeikimo
 
 
 Įsakymas dėl Papildomų Pertraukų
 
 Įsakymas dėl Pareiginių Nuostatų Keitimo
 
 Įsakymas dėl Pareiginių Nuostatų Patvirtinimo
 
 Įsakymas dėl Pareiginių Nuostatų Punkto Pakeitimo
 
 Įsakymas dėl pavadavimo
 
 Įsakymas dėl Pavardės Pakeitimo
 
 Įsakymas dėl Prastovos
 
 
 Įsakymas dėl Premijų Skyrimo
 
 Įsakymas dėl Priedo
 
 Įsakymas dėl priėmimo į darbą
 
 Įsakymas dėl Priėmimo į Darbą Pavyzdys
 
 Įsakymas dėl Turto Priskyrimo Ilgalaikiam Turtui Minimalios Kainos
 
 Įsakymas dėl vaiko priežiūros atostogų
 
 Įsakymo pavyzdys
» Knygos(1)» Komerciniai pasiūlymai(4)» Kvitai(6)» Lydraščiai(2)» Motyvaciniai Laiškai(1)» Orderiai(3)» Pažymėjimai(4)» Pažymos(1)» Prašymai(44)» Protokolai(5)» Raštai(3)» Registrai(5)» Registravimo Žurnalai(8)» Sąmatos(0)» Sąrašai(2)» Sąskaitos(4)» Skundai(1)» Sprendimai(2)» Sutartys(11)» Tarnybiniai Pranešimai(6)---

Darbo Dokumentai