> Dokumentų pavyzdžiai > Įsakymas Atleisti iš Darbo

Įsakymas Atleisti iš Darbo

Įsakymas Atleisti iš Darbo

Įsakymas atleisti iš darbo priskiriamas prie personalo valdymo dokumentų. Įsakymas rašomas gavus darbuotojo prašymą atleisti iš darbo.

Įsakymas Atleisti iš Darbo Pavyzdys

 
UAB „ATLEIDŽIANTI DARBUOTOJUS BENDROVĖ“
DIREKTORIUS
 
ĮSAKYMAS
DĖL VARDAIČIO PAVARDAIČIO ATLEIDIMO IŠ DARBO
 
2022-07-32 (įsakymo data data)Nr. PER-145
Vilnius (dokumento surašymo vieta)
 
   Atsižvelgdamas į Vardaičio Pavardaičio prašymą,
   Vardaitį Pavardaitį atleidžiu iš darbo nuo 2022-07-34 dienos pagal LR DK 127 straipsnio 1 dalį (pačiai prašant).
 
Direktorius    (parašas) Daraitis Darataitis
 

 

Įsakymas Atleisti iš Darbo Nuotrauka

Įsakymas Atleisti iš Darbo

 
dokumentų valdymas

įsakymo atleisti iš darbo pavyzdžių šablonai pateikti: JPG, DOC, PDF, ODT formatuose---

Darbo Dokumentai