> Dokumentų pavyzdžiai > Įsakymas dėl Pareiginių Nuostatų Punkto Pakeitimo

Įsakymas dėl Pareiginių Nuostatų Punkto Pakeitimo

Įsakymas dėl Pareiginių Nuostatų Punkto Pakeitimo Pavyzdys

 
UAB „Pareiginiai Nuostatai“
DIREKTORIUS
 
ĮSAKYMAS
DĖL PAREIGINIŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
 
 
2016-08-18 AAA Nr. 142 (įsakymo data data)
Vilnius (dokumento surašymo vieta)
 

1. T v i r t i n u   Pardavimų skyriaus vadybininko pareiginius nuostatus (pridedama).

2. L a i k a u   netekusiu galios UAB „Pareiginiai Nuostatai“ direktoriaus 2016-07-17 įsakymp AAA Nr. 121 „DĖL PAREIGINIŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“. 4.2 punktą.

 
direktorius (parašas)Daraitis Darataitis
 

 

Įsakymas dėl Pareiginių Nuostatų Punkto Pakeitimo Nuotrauka

Įsakymas dėl Pareiginių Nuostatų Punkto Pakeitimo

 
dokumentų valdymas---

Darbo Dokumentai