> Dokumentų pavyzdžiai > Įsakymas dėl Pavardės Pakeitimo

Įsakymas dėl Pavardės Pakeitimo

Įsakymas dėl Pavardės Pakeitimo

Įsakymas dėl Pavardės Pakeitimo Pavyzdys

 
AB „Pavardžių Pakeitimai“
DIREKTORIUS
 
ĮSAKYMAS
DĖL PAVARDĖS PAKEITIMO
 
 
2017-07-17 ABC Nr. 123 (įsakymo data data)
Kaunas (dokumento surašymo vieta)
 

Vadovaudamasis Kauno miesto civilinės metrikacijos skyriaus 2017 m. liepos 17 d. išduotu ištuokos liudijimu ABC Nr. 123654 (įrašo Nr. 789),

n u s t a t a u,   kad AB „Pavardžių Pakeitimai“ buhalterės Audronės Pavardytės pavardė pakeista į Audronės Pavardienės pavardę.

 
direktorius (parašas)Daraitis Darataitis
 

 

Įsakymas dėl Pavardės Pakeitimo Nuotrauka

Įsakymas dėl Pavardės Pakeitimo

 
dokumentų valdymas---

Darbo Dokumentai