> Dokumentų pavyzdžiai > Atostogų Įsakymas

Atostogų Įsakymas

Atostogų Įsakymas

Atostogų Įsakymas Pavyzdys

 
UAB „ATOSTOGŲ ĮSAKYMAS“
DIREKTORIUS
 
ĮSAKYMAS
DĖL ATOSTOGŲ SUTEIKIMO VARDAIČIUI ATOSTOGAIČIUI
 
2017-07-17 (įsakymo data data)Nr. PER-145
Vilnius (dokumento surašymo vieta)
 
   Atsižvelgdamas į Vardaičio Atostogaičiui prašymą,
   Vardaičiui Atostogaičiui suteikiu kasmetines apmokamas atostogas nuo 2017-07-17 iki 2017-08-18.
 
Direktorius    (parašas) Dirius Direktoriukas
 

 

Atostogų Įsakymas Nuotrauka

Atostogų Įsakymas

 
dokumentų valdymas---

Darbo Dokumentai