> Dokumentų pavyzdžiai > Įsakymas del Ilgalaikio Turto Komisijos

Įsakymas del Ilgalaikio Turto Komisijos Sudarymo

Įsakymas del Ilgalaikio Turto Komisijos Pavyzdys

 
UAB „Ilgalaikio Turto Komisjos“
DIREKTORIUS
 
ĮSAKYMAS
DĖL ILGALAIKIO TURTO ĮVEDIMO Į EKSPLOATACIJĄ KOMISIJOS SUDARYMO
 
 
2016-06-16 AAD Nr. 991 (įsakymo data data)
Vilnius (dokumento surašymo vieta)
 

S u d a r a u   nuolat veikiančią UAB „Ilgalaikio Turto Komisijos“ ilgalaikio turto įvedimo į eksploataciją komisiją.

Komisijos pirmininkas: sandėlininkas Jonas Komisaraitis.

Komisijos nariai:

vadybininkas Petras Turtinis,

administratorė Kazimiera Eksplotaitytė.

 
direktorius (parašas)Daraitis Darataitis
 

 

Įsakymas del Ilgalaikio Turto Komisijos Nuotrauka

Įsakymas del Ilgalaikio Turto Komisijos

 
dokumentų valdymas---

Darbo Dokumentai