> Dokumentų pavyzdžiai > Įsakymas del Minimaliojo Darbo Užmokesčio didinimo

Įsakymas del Minimaliojo Darbo Užmokesčio didinimo

Įsakymas dėl Minimaliojo Darbo Užmokesčio Didinimo

Įsakymas del Minimaliojo Darbo Užmokesčio didinimo Pavyzdys

 
AB „Minimalių Darbo Užmokesčių Didinimai“
DIREKTORIUS
 
ĮSAKYMAS
DEL MINIMALIOJO DARBO UŽMOKESČIO DIDINIMO
 
 
2017-07-17 BCD Nr. 931 (įsakymo data data)
Vilnius (dokumento surašymo vieta)
 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. 644 „dėl minimaliojo darbo užmokesčio“,

į s a k a u

1. Jonui Didinskui

2. Petrui Alginskui

3. Stasei Mokestaitei

padidinti darbo užmokestį iki 380 (trijų šimtų aštuoniasdešimt) eurų.

 
direktorius (parašas)Daraitis Darataitis
 

 

Įsakymas del Minimaliojo Darbo Užmokesčio didinimo Nuotrauka

Įsakymas del Minimaliojo Darbo Užmokesčio didinimo

 
dokumentų valdymas---

Darbo Dokumentai