> Dokumentų pavyzdžiai > Įsakymas

Įsakymas

Įsakymas

Įsakymas Pavyzdys

 
UAB „ĮAKYMĄ RAŠANČIOS ĮMONĖS PAVADINIMAS“
DIREKTORIUS
 
ĮSAKYMAS
DĖL (ko rašomas įsakymas)
 
2017-08-17 (įsakymo data data)Nr. PER-145
Vilnius (dokumento surašymo vieta)
 
   Įsakymo tekstas. Jeigu prie įsakymo yra priedai, jie nurodomi.
 
Direktorius    (parašas) Direktoriaus Pareigas Einančio Asmens Vardas ir Pavardė
 

 

Įsakymas Nuotrauka

Įsakymas

 




dokumentų valdymas



---

Darbo Dokumentai