> Dokumentų pavyzdžiai > Įsakymas dėl inventorizacijos komisijos sudarymo

Įsakymas dėl inventorizacijos komisijos sudarymo

Įsakymas dėl inventorizacijos komisijos sudarymo Pavyzdys

 
UAB „Inventorizacijos Komisijų Sudarytojai“
DIREKTORIUS
 
ĮSAKYMAS
DĖL INVENTORIZACIJOS KOMISIJOS SUDARYMO
 
 
2016-06-16 SAD Nr. 951 (įsakymo data data)
Vilnius (dokumento surašymo vieta)
 

S u d a r a u nuolat veikiančią UAB „Inventorizacijų Komisijų Sudarytojai“ inventorizacijos komisiją.

Komisijos pirmininkas: vadybininkas Jonas Komisinis.

Nariai:

vadybininkas Petras Inventorinis,

administratorė Milda Sudarytė.

 
direktorius (parašas)Daraitis Darataitis
 

 

Įsakymas dėl inventorizacijos komisijos sudarymo Nuotrauka

Įsakymas dėl inventorizacijos komisijos sudarymo

 
dokumentų valdymas---

Darbo Dokumentai