> Dokumentų pavyzdžiai > Įsakymas dėl Premijų Skyrimo

Įsakymas dėl Premijų Skyrimo

Įsakymas dėl Premijų Skyrimo Pavyzdys

 
UAB „PREMIJAS SKIRIANTI BENDROVĖ“
DIREKTORIUS
 
ĮSAKYMAS
DĖL PREMIJOS SKYRIMO
 
 
2016-06-16 CCC Nr. 164 (įsakymo data data)
Vilnius (dokumento surašymo vieta)
 

P r e m i j u o j u   UAB „PREMIJAS SKIRIANTI BENDROVĖ“ vadybininką Antaną Premijutį, 2016 m. liepos mėnesį pasiekusį daugiausiai pardavimų, ir skiriu jam 300 (trijų šimtų) eurų premiją.

 
direktorius (parašas)Daraitis Darataitis
 

 

 
dokumentų valdymas---

Darbo Dokumentai