> Dokumentų pavyzdžiai > Įsakymas dėl Kasmetinių Atostogų

Įsakymas dėl Kasmetinių Atostogų

Įsakymas dėl Kasmtinių Atostogų

Įsakymas dėl Kasmetinių Atostogų Pavyzdys

 
UAB „KASMETINĖS ATOSTOGOS“
DIREKTORIUS
 
ĮSAKYMAS
DĖL ATOSTOGŲ SUTEIKIMO VARDAIČIUI ATOSTOGUČIUI
 
2017-08-17 (įsakymo data data)Nr. PER-145
Vilnius (dokumento surašymo vieta)
 
   Atsižvelgdamas į Vardaičio Atostogučio prašymą,
   Vardaičiui Atostogučiui suteikiu kasmetines apmokamas atostogas nuo 2017-08-18 iki 2017-09-19.
 
Direktorius    (parašas) Darius Direktoraitis
 

 

Įsakymas dėl Kasmetinių Atostogų Nuotrauka

Įsakymas dėl Kasmetinių Atostogų

 
dokumentų valdymas---

Darbo Dokumentai