> Dokumentų pavyzdžiai > Įsakymas dėl Atostogų Pavyzdys

Įsakymas dėl Atostogų Pavyzdys

Įsakymas dėl Atostogų Pavyzdys

Įsakymas dėl Atostogų Pavyzdys Pavyzdys

 
UAB „ATOSTOGŲ PAVYZDŽIAI“
DIREKTORIUS
 
ĮSAKYMAS
DĖL ATOSTOGŲ SUTEIKIMO VARDAIČIUI ATOSTOGAIČIUI
 
2015-05-15 (įsakymo data data)Nr. PER-145
Vilnius (dokumento surašymo vieta)
 
   Atsižvelgdamas į Vardučio Atostogiečio prašymą,
   Vardučiui Atostogiečiui suteikiu kasmetines apmokamas atostogas nuo 2015-05-18 iki 2015-06-18.
 
Direktorius    (parašas) Durius Dirririukas
 

 

Įsakymas dėl Atostogų Pavyzdys Nuotrauka

Įsakymas dėl Atostogų Pavyzdys

 
dokumentų valdymas---

Darbo Dokumentai