Pradžia > Dokumentų pavyzdžiai > Prašymas dėl atleidimo iš darbo

Prašymas dėl atleidimo iš darbo

Prašymas Atleisti iš Darbo

Ketinantis išeiti iš darbo darbuotojas rašo prašymą atleisti iš darbo ir pateikia prašymą direktoriui, arba kitam įmonėje įgaliotam asmeniui. Direktorius gavęs prašymą atleisti iš darbo ir suderinęs atleidimo sąlygas su išeinančiu iš darbo darbuotoju, rašo įsakymą atleisti darbuotoją iš darbo.

Prašymas atleisti iš darbo priskiriamas prie personalo valdymo dokumentų.

Darbuotojo pareigos
Jonas Jonaitis
 
UAB „Bendrovė Pavyzdys Forma ir Šablonas“
direktoriui Vardeniui Pavardeniui
 
PRAŠYMAS
DĖL ATLEIDIMO IŠ DARBO
2009-09-09 (prašymo data)
Vilnius (dokumento surašymo vieta)
 
Prašau atleisti mane iš einamų pareigų nuo 2009-09-09
 
Darbuotojo pareigos (parašas) Jonas Jonaitis

 
Dokumentų Valdymassistemoje Google+

Kai trūksta Pardavimų,Greičiausias Kelias link Kliento>>>  sužinok daugiau !

dokumentų valdymas

prašymo atleisti iš darbo pavyzdžių šablonai pateikti: JPG, DOC, PDF, ODT formatuose---

Rating for dokumentuvaldymas.lt

Dokumentų Pavyzdžiai

1, Blankai

2, CV – Gyvenimo Aprašymai

3, Deklaracija

4, Įgaliojimai

5, Instrukcijos

6, Įsakymai

7, Knygos

8, Komerciniai pasiūlymai

9, Kvitai

10, Lydraščiai

11, Orderiai

12, Paraiškos

13, Pažymėjimai

14, Pažymos

15, Prašymai

16, Protokolai

17, Raštas

18, Registrai

19, Registravimo Žurnalai

20, Sąrašai

21, Sąskaitos

22, Skundas

23, Sprendimai

24, Sutartys

25, Važtaraščiai