> Dokumentų pavyzdžiai > Prašymas dėl atleidimo iš darbo

Prašymas dėl atleidimo iš darbo

Prašymas Atleisti iš Darbo

Ketinantis išeiti iš darbo darbuotojas rašo prašymą atleisti iš darbo ir pateikia prašymą direktoriui, arba kitam įmonėje įgaliotam asmeniui. Direktorius gavęs prašymą atleisti iš darbo ir suderinęs atleidimo sąlygas su išeinančiu iš darbo darbuotoju, rašo įsakymą atleisti darbuotoją iš darbo.

Prašymas atleisti iš darbo priskiriamas prie personalo valdymo dokumentų.

Prašymas dėl atleidimo iš darbo Pavyzdys

Darbuotojo pareigos
Jonas Jonaitis
 
UAB „Bendrovė Pavyzdys Forma ir Šablonas“
direktoriui Vardeniui Pavardeniui
 
PRAŠYMAS
DĖL ATLEIDIMO IŠ DARBO
2009-09-09 (prašymo data)
Vilnius (dokumento surašymo vieta)
 
Prašau atleisti mane iš einamų pareigų nuo 2009-09-09
 
Darbuotojo pareigos (parašas) Jonas Jonaitis

 

Prašymas dėl atleidimo iš darbo Nuotrauka

Prašymas dėl atleidimo iš darbo

 

Prašymas dėl atleidimo iš darbo Forma

Užpildykite prašymo formos laukus ir paspauskite mygtuką „Sukurti PDF Prašymą“.
Sukurtas prašymas, pagal Jūsų užpildytus formos duomenis, bus pateiktas kaip nuoroda: „nuoroda – PRAŠYMAS PDF FORMATU“

pvz.: varžtų atleidėjas


Atleidžiamo iš Darbo Darbuotojo Pareigos

pvz.: Zenonas Atleidinis


Atleidžiamo iš Darbo Darbuotojo Vardas Pavardė
 

pvz.: UAB „Veržlių Atleidimas iš Darbo“


Darbovietės Pavadinimas

pvz.: direktorius Feliksas Darbūnis


vadovo pareigos (direktorius) Vardas Pavardė
 

pvz.: 2016-06-16


prašymo išeiti iš darbo surašymo data

pvz.: Klaipėda


prašymo surašymo Vieta (vietovė, miestas kur yra Jūsų Darbovietė)
 

pvz.: 2016-07-17


data nuo kurios prašote išeiti iš darbo
 


 
dokumentų valdymas

prašymo atleisti iš darbo pavyzdžių šablonai pateikti: JPG, DOC, PDF, ODT formatuose---

Darbo Dokumentai

Siūlų Miškas