Pradžia > Dokumentų pavyzdžiai > Prašymas dėl atleidimo iš darbo

Prašymas dėl atleidimo iš darbo

Prašymas Atleisti iš Darbo

Ketinantis išeiti iš darbo darbuotojas rašo prašymą atleisti iš darbo ir pateikia prašymą direktoriui, arba kitam įmonėje įgaliotam asmeniui. Direktorius gavęs prašymą atleisti iš darbo ir suderinęs atleidimo sąlygas su išeinančiu iš darbo darbuotoju, rašo įsakymą atleisti darbuotoją iš darbo.

Prašymas atleisti iš darbo priskiriamas prie personalo valdymo dokumentų.

Darbuotojo pareigos
Jonas Jonaitis
 
UAB „Bendrovė Pavyzdys Forma ir Šablonas“
direktoriui Vardeniui Pavardeniui
 
PRAŠYMAS
DĖL ATLEIDIMO IŠ DARBO
2009-09-09 (prašymo data)
Vilnius (dokumento surašymo vieta)
 
Prašau atleisti mane iš einamų pareigų nuo 2009-09-09
 
Darbuotojo pareigos (parašas) Jonas Jonaitis

 
dokumentų valdymas

prašymo atleisti iš darbo pavyzdžių šablonai pateikti: JPG, DOC, PDF, ODT formatuose---

Rating for dokumentuvaldymas.lt

Dokumentų Pavyzdžiai

1, Aktai

2, Blankai

3, CV – Gyvenimo Aprašymai

4, Deklaracija

5, Įgaliojimai

6, Instrukcijos

7, Įsakymai

8, Knygos

9, Komerciniai pasiūlymai

10, Kvitai

11, Lydraščiai

12, Orderiai

13, Paraiškos

14, Pažymėjimai

15, Pažymos

16, Prašymai

17, Protokolai

18, Raštas