> Dokumentų pavyzdžiai > Prašymas dėl mokymosi atostogų

Prašymas dėl mokymosi atostogų suteikimo

Prašymas dėl mokymosi atostogų suteikimo

Prašymas dėl mokymosi atostogų Pavyzdys

Darbuotojo pareigos
Jonas Jonaitis
 
UAB „Bendrovė“
direktoriui Vardeniui Pavardeniui
 
PRAŠYMAS
DĖL MOKYMOSI ATOSTOGŲ SUTEIKIMO
2009-09-09 (prašymo data)
Vilnius (dokumento surašymo vieta)
 
Prašau nuo 2009-09-09 iki 2009-10-10 išleisti mane mokymosi atostogų.
PRIDEDAMA:
Vilniaus XXX kolegijos 2009-09-09 pažyma-iškvietimas Nr. 4-1818, 1 lapas.
 
Darbuotojo pareigos (parašas) Jonas Jonaitis

 

Prašymas dėl mokymosi atostogų Nuotrauka

Prašymas dėl mokymosi atostogų

 
dokumentų valdymas---

Darbo Dokumentai

Siūlų Miškas