Pradžia > Dokumentų pavyzdžiai > Prašymas dėl npd taikymo

Prašymas dėl npd taikymo

(neapmokestinamojo pajamų dydžio)

Prašymas dėl npd taikymo
Darbuotojo pareigos
Jonas Jonaitis
 
UAB „NPD Taikanti Įmonė“
vyriausiajam buhalteriui Vardeniui Pavardeniui
 
PRAŠYMAS
DĖL NEAPMOKESTINAMOJO PAJAMŲ DYDŽIO TAIKYMO
2009-09-09 (prašymo dėl NPD data)
Vilnius (dokumento surašymo vieta)
 
Prašau, apmokestinant pajamų mokesčiu šioje darbovietėje mano gaunamą darbo užmokestį, nuo 2009 metų rugsėjo mėn. 10 dienos taikyti man priklausanti neapmokestinamąjį pajamų dydį (toliau NPD):___________ pagrindinį NPD ir papildomą NPD______________.

PRIEDAI:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
 
Darbuotojo pareigos (parašas) Jonas Jonaitis

 

Prašymas dėl NPD taikymo rašomas pagal „Dokumentų rengimo taisyklių“ reikalavimus.


Prašymo taikyti NPD ir PNPD pateikimas darbdaviui

 
Dokumentų Valdymassistemoje Google+

Kai trūksta Pardavimų,Greičiausias Kelias link Kliento>>>  sužinok daugiau !

dokumentų valdymas---

Rating for dokumentuvaldymas.lt

Dokumentų Pavyzdžiai

1, Blankai

2, CV – Gyvenimo Aprašymai

3, Deklaracija

4, Įgaliojimai

5, Instrukcijos

6, Įsakymai

7, Knygos

8, Komerciniai pasiūlymai

9, Kvitai

10, Lydraščiai

11, Orderiai

12, Paraiškos

13, Pažymėjimai

14, Pažymos

15, Prašymai

16, Protokolai

17, Raštas

18, Registrai

19, Registravimo Žurnalai

20, Sąrašai

21, Sąskaitos

22, Skundas

23, Sprendimai

24, Sutartys

25, Važtaraščiai