Pradžia > Dokumentų pavyzdžiai > Prašymas dėl npd taikymo

Prašymas dėl npd taikymo

(neapmokestinamojo pajamų dydžio)

Prašymas dėl npd taikymo
Darbuotojo pareigos
Jonas Jonaitis
 
UAB „NPD Taikanti Įmonė“
vyriausiajam buhalteriui Vardeniui Pavardeniui
 
PRAŠYMAS
DĖL NEAPMOKESTINAMOJO PAJAMŲ DYDŽIO TAIKYMO
2009-09-09 (prašymo dėl NPD data)
Vilnius (dokumento surašymo vieta)
 
Prašau, apmokestinant pajamų mokesčiu šioje darbovietėje mano gaunamą darbo užmokestį, nuo 2009 metų rugsėjo mėn. 10 dienos taikyti man priklausanti neapmokestinamąjį pajamų dydį (toliau NPD):___________ pagrindinį NPD ir papildomą NPD______________.

PRIEDAI:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
 
Darbuotojo pareigos (parašas) Jonas Jonaitis

 

Prašymas dėl NPD taikymo rašomas pagal „Dokumentų rengimo taisyklių“ reikalavimus.


Prašymo taikyti NPD ir PNPD pateikimas darbdaviui

 
dokumentų valdymas---

Rating for dokumentuvaldymas.lt

Dokumentų Pavyzdžiai

1, Aktai

2, Blankai

3, CV – Gyvenimo Aprašymai

4, Deklaracija

5, Įgaliojimai

6, Instrukcijos

7, Įsakymai

8, Knygos

9, Komerciniai pasiūlymai

10, Kvitai

11, Lydraščiai

12, Orderiai

13, Paraiškos

14, Pažymėjimai

15, Pažymos

16, Prašymai

17, Protokolai

18, Raštas