> Dokumentų pavyzdžiai > Prašymas dėl npd taikymo

Prašymas dėl npd taikymo

(neapmokestinamojo pajamų dydžio)

Prašymas dėl npd taikymo

Prašymas dėl npd taikymo Pavyzdys

Darbuotojo pareigos
Jonas Jonaitis
 
UAB „NPD Taikanti Įmonė“
vyriausiajam buhalteriui Vardeniui Pavardeniui
 
PRAŠYMAS
DĖL NEAPMOKESTINAMOJO PAJAMŲ DYDŽIO TAIKYMO
2009-09-09 (prašymo dėl NPD data)
Vilnius (dokumento surašymo vieta)
 
Prašau, apmokestinant pajamų mokesčiu šioje darbovietėje mano gaunamą darbo užmokestį, nuo 2009 metų rugsėjo mėn. 10 dienos taikyti man priklausanti neapmokestinamąjį pajamų dydį (toliau NPD):___________ pagrindinį NPD ir papildomą NPD______________.

PRIEDAI:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
 
Darbuotojo pareigos (parašas) Jonas Jonaitis

 

Prašymas dėl NPD taikymo rašomas pagal „Dokumentų rengimo taisyklių“ reikalavimus.


Prašymo taikyti NPD ir PNPD pateikimas darbdaviui

 

Prašymas dėl npd taikymo Nuotrauka

Prašymas dėl npd taikymo

 
dokumentų valdymas---

Darbo Dokumentai

Siūlų Miškas