> Dokumentų pavyzdžiai > Prašymas dėl atlyginimo mokėjimo

Prašymas Dėl Atlyginimo Mokėjimo

Prašymas dėl Atlyginimo Mokėjimo


Prašymas dėl atlyginimo mokėjimo Pavyzdys

Darbuotojo pareigos
Janina Jonaitienė
 
UAB „Atlyginimų Mokėjimas“
direktoriui Vardeniui Pavardeniui
 
PRAŠYMAS
DĖL DARBO UŽMOKESČIO MOKĖJIMO
20XX-09-09 (prašymo data)
Vilnius (dokumento surašymo vieta)
 
Prašau nuo 20XX-09-09 mokėti man darbo užmokestį 1 (vieną) kartą per mėnesį. Darbo užmokestį prašau pervesti į sąskaitą banke:
Bankas ...........
Banko kodas ..........
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris ..........
 
Darbuotojo pareigos (parašas) Janina Jonaitienė

 

Prašymas dėl atlyginimo mokėjimo Nuotrauka

Prašymas dėl atlyginimo mokėjimo

 
dokumentų valdymas---

Darbo Dokumentai

Siūlų Miškas