> Dokumentų pavyzdžiai > Prašymas dėl darbo užmokesčio pervedimo

Prašymas Dėl Darbo Užmokesčio Pervedimo

Darbo Užmokesčio Pervedimas

Prašymas dėl darbo užmokesčio pervedimo Pavyzdys

Darbuotojo pareigos
Janina Jonaitienė
 
UAB „Darbo Užmokesčių Pervedimai“
direktoriui Vardeniui Pavardeniui
 
PRAŠYMAS
DĖL DARBO UŽMOKESČIO MOKĖJIMO
20XX-09-09 (prašymo data)
Vilnius (dokumento surašymo vieta)
 
Prašau nuo 20XX-09-09 mokėti man darbo užmokestį 1 (vieną) kartą per mėnesį. Darbo užmokestį prašau pervesti į sąskaitą banke:
Bankas ...........
Banko kodas ..........
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris ..........
 
Darbuotojo pareigos (parašas) Jonas Jonaitis

 

Prašymas dėl darbo užmokesčio pervedimo Nuotrauka

Prašymas dėl darbo užmokesčio pervedimo

 




dokumentų valdymas

prašymo dėl darbo užmokesčio pervedimo pavyzdžių šablonai pateikti: JPG, DOC, PDF, ODT formatuose



---

Darbo Dokumentai

Siūlų Miškas