> Dokumentų pavyzdžiai > Prašymas išeiti iš Darbo Bandomuoju Laikotarpiu

Prašymas išeiti iš Darbo Bandomuoju Laikotarpiu

Prašymas išeiti iš Darbo Bandomuoju Laikotarpiu

Išeinant iš darbo bandomojo laikotarpio metu, darbdavys įspėjamas raštiškai rašant prašymą išeiti iš darbo prieš 14 darbo dienų (Darbo Kodeksas 127 straipsnis 1 dalis).

Prašymas išeiti iš Darbo Bandomuoju Laikotarpiu Pavyzdys

lėktuvų bandytojas
Matas Bandaitis
 
AB „Bandomieji Laikotarpiai“
direktoriui Vidui Bandiniui
 
PRAŠYMAS
DĖL ATLEIDIMO IŠ DARBO
2016-06-16 (prašymo data)
Kaunas (dokumento surašymo vieta)
 

Prašau atleisti mane iš einamų pareigų nuo 2016-06-31

 
lėktuvų bandytojas(parašas)Matas Bandaitis

 

Prašymas išeiti iš Darbo Bandomuoju Laikotarpiu Nuotrauka

Prašymas išeiti iš Darbo Bandomuoju Laikotarpiu

 

Prašymas išeiti iš Darbo Bandomuoju Laikotarpiu Forma

Užpildykite prašymo formos laukus ir paspauskite mygtuką „Sukurti PDF Prašymą“.
Sukurtas prašymas, pagal Jūsų užpildytus formos duomenis, bus pateiktas kaip nuoroda: „nuoroda – PRAŠYMAS PDF FORMATU“

pvz.: sandėlio vedėjas


pvz.: Kazimieras Matulionis


 

pvz.: UAB „Gerų Prašymų Išeiti iš Darbo Bendrovė“


pvz.: direktorius Petras Nemunaitis


 

pvz.: 2016-06-16


pvz.: Klaipėda


 

pvz.: 2016-07-17


 


 

 
dokumentų valdymas
» Aktai(20)» Blankai(5)» CV – Gyvenimo Aprašymai(38)» Įgaliojimai(5)» Įsakymai(42)» Knygos(1)» Komerciniai pasiūlymai(4)» Kvitai(6)» Lydraščiai(2)» Motyvaciniai Laiškai(1)» Orderiai(3)» Pažymėjimai(4)» Pažymos(1)» Prašymai(44) Prašymas Kaip Rašyti Prašymą?
 Atostogų prašymas
 
 Mamadienio Prašymas
 Pareiškimas išeiti iš darbo
 
 Prašymas Antstoliui Nuimti Areštą
 Prašymas atleisti iš darbo
 Prašymas atleisti iš darbo
 Prašymas Atleisti iš Darbo Savo Noru
 
 Prašymas Atleisti nuo Kūno Kultūros Pamokos
 
 Prašymas Atleisti nuo Pamokų
 
 Prašymas Atleisti nuo Žyminio Mokesčio
 Prašymas atostogoms
 Prašymas dėl atleidimo iš darbo
 
 Prašymas dėl atlyginimo mokėjimo
 Prašymas dėl atostogų
 Prašymas dėl Darbo Laiko Pakeitimo
 
 Prašymas dėl darbo užmokesčio pervedimo
 Prašymas dėl kūrybinių atostogų
 Prašymas dėl laisvos dienos
 
 Prašymas dėl Ledimo Dirbti Nuotoliniu Būdu
 
 Prašymas dėl mokymosi atostogų
 
 Prašymas dėl motinystės atostogų
 Prašymas dėl nemokamų atostogų
 
 Prašymas dėl npd taikymo
 
 Prašymas Grąžinti Pinigus
 
 
 Prašymas Grąžinti Pinigus už Batus
 
 Prašymas Grąžinti Pinigus už Kelionę
 
 Prašymas Grąžinti Pinigus už Nekokybišką Prekę
 
 Prašymas į Darbą
 
 Prašymas iš Dalies Atleisti nuo Žyminio Mokesčio
 Prašymas Išeiti Atostogų
 Prašymas išeiti iš darbo
 Prašymas išeiti iš Darbo Bandomuoju Laikotarpiu
 
 Prašymas Išeiti iš Darbo dėl Ligos
 
 
 Prašymas Išeiti iš Mokyklos
 
 Prašymas Laisva Forma
 Prašymas leisti neatvykti į darbą administracijos sutikimu
 Prašymas Nutraukti Sutartį
 
 Prašymas pakeisti pavardę
 
 Prašymas priimti į darbą
 Prašymo forma
 Prašymo forma pavyzdys
 Prašymo pavyzdys
 
 Tėvystės atostogos prašymas
 
 Vaiko priežiūros atostogos prašymas
» Protokolai(5)» Raštai(3)» Registrai(5)» Registravimo Žurnalai(8)» Sąmatos(0)» Sąrašai(2)» Sąskaitos(4)» Skundai(1)» Sprendimai(2)» Sutartys(11)» Tarnybiniai Pranešimai(6)---

Darbo Dokumentai