> Dokumentų pavyzdžiai > Prašymas Atleisti iš Darbo Savo Noru

Prašymas Atleisti iš Darbo Savo Noru

Prašymas Atleisti iš Darbo Savo Noru

Prašymas Atleisti iš Darbo Savo Noru Pavyzdys

Darbuotojo pareigos
Petras Savanoris


UAB „VISKAS SAVO NORU“
direktoriui Adomui Norui


PRAŠYMAS
DĖL ATLEIDIMO IŠ DARBO
2009-09-09 (prašymo data)
Vilnius (dokumento surašymo vieta)


Prašau atleisti mane iš einamų pareigų nuo 2009-09-09.Darbuotojo pareigos (parašas) Petras Savanoris

 

Prašymas Atleisti iš Darbo Savo Noru Nuotrauka

Prašymas Atleisti iš Darbo Savo Noru

 

Prašymas Atleisti iš Darbo Savo Noru Forma

Užpildykite prašymo formos laukus ir paspauskite mygtuką „Sukurti PDF Prašymą“.
Sukurtas prašymas, pagal Jūsų užpildytus formos duomenis, bus pateiktas kaip nuoroda: „nuoroda – PRAŠYMAS PDF FORMATU“

pvz.: sandėlio vedėjas


prašančio atleisti iš Darbo savo noru Darbuotojo Pareigos

pvz.: Kazimieras Matulionis


prašančio atleisti iš Darbo savo noru Darbuotojo Vardas Pavardė
 

pvz.: UAB „Gerų Prašymų Išeiti iš Darbo Bendrovė“


Darbovietės Pavadinimas

pvz.: direktorius Petras Nemunaitis


vadovo pareigos (direktorius) Vardas Pavardė
 

pvz.: 2016-06-16


prašymo išeiti iš darbo surašymo data

pvz.: Klaipėda


prašymo surašymo Vieta (vietovė, miestas kur yra Jūsų Darbovietė)
 

pvz.: 2016-07-17


data nuo kurios prašote išeiti iš darbo
 


 
dokumentų valdymas---

Darbo Dokumentai

Siūlų Miškas