> Personalo valdymas > Atleidimas iš darbo

Darbuotojo atleidimas iš darbo

Atleidimas iš Darbo

Atleidimo iš Darbo Tvarka

Darbuotojo atleidimo iš darbo tvarka remiasi Darbo sutartimi, Darbo Kodeksu ir kitais įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka.

Personalo valdymo dokumentacija

Darbuotojo atleidimo iš darbo procedūra:

  1. Darbuotojas rašo prašymą atleisti iš darbo.
  2. Direktorius rašo įsakymą dėl atleidimo iš darbo.
  3. Rašomas pranešimas į sodrą dėl darbuotojo atleidimo iš darbą.

Darbuotojo Atleidimo Atvejai

Darbuotojos atleidimas iš darbo nustatomas darbo kodekso 127 straipsniu. Galimi įvairūs atleidimo iš darbo atvejai:

Atleidimo iš Darbo Atvejai
  • Darbuotojas prašo atleisti iš darbo savo noru.
  • Darbuotojas prašo atleisti iš darbo dėl ligos.
  • Darbuotojas prašo atleisti iš darbo dėl pensijos.
  • Darbuotojas prašo atleisti iš darbo nepasibaigus bandomajam laikotarpiui.
  • Darbuotojas prašo atleisti iš darbo dėl darbdavio kaltės.
  • Darbuotojas prašo atleisti iš darbo abipusiu susitarimu.

 
dokumentų valdymas---

Darbo Dokumentai