> Personalo valdymas > Mamadieniai

Mamadieniai

Mamadieniai

Dirbantiesiems tėveliams, mamadieniai (tėvadieniai) – papildomas poilsio laikas, priklauso auginantiems vaikus iki 12 metų (du ir daugiau vaikų). Suteiktas mamadienis darbuotojui – puiki galimybė pabūti kartu su savo vaikais, palaikyti tėvišką, motinišką santykį. Mamadienio suteikimas paženklina šeimas pilnatve: tėtis, mama, vaikai – visi kartu. Vadinasi mamadienio (tėvadienio) svarba darbo santykiuose yra akivaizdi.

Gera praktika yra aprašyti mamadienių (tėvadienių) suteikimą darbo tvarkos taisyklėse. Aprašius, kaip suteikiamas mamadienis (tėvadienis),  dažnausiai išvengiama nesusipratimų ir ginčų, o nepavykus išvengti šie klausimai sprendžiami žymiai lengviau.

Mamadienio suteikimo tvarka

Mamadienio suteikimas yra numatytas teisės aktuose.  Mamadienį numato LR darbo kodekso 138 straipsnis. Mamadieniai priklauso abiems, dirbantiems, tėvams. Galima rinktis arba sutrumpintą darbo laiką (dvi valandos per savaitę), arba papildomą laisvą dieną – vadinamąjį mamadienį.

Mamadienio prašymo forma

Mamadienio prašymas rašomas laikantis.  dokumentų rengimo taisyklių reikalavimų. Prašyme turi būti nurodyti šie rekvizitai: darbuotojo, kuris kreipiasi dėl mamadienio suteikimo pareigos vardas pavardė; įmonės, įstaigos (darbdavio) pavadinimas, vadovo pareigos vardas pavardė; prašymo tekstas, prie kurio pridedami vaiko asmens dokumentai, patvirtinantys prašančiojo darbuotojo teisę į mamadienį; prašymas turi būti pasirašytas prašančiojo.

Mamadienio prašymo forma

Kaip rašyti mamadienio prašymą ir užpildytą mamadienio prašymo pavyzdį, bei pačia Mamadienio prašymo formą, atitinkančią įstatyme numatytus reikalavimus, rasite čia: mamadienio šablonas.

Mamadienio prašymo pateikimas

Užpildytas mamadienio prašymas pateikiamas savo darbdaviui. Darbdavys, suteikdamas prašančiąjam darbuotojui mamadienį rašo įsakymą dėl papildomos laisvos dienos suteikimo., remdamasis darbuotojo pateiktu mamadienio prašymu.

 
dokumentų valdymas---

Darbo Dokumentai