> Dokumentų pavyzdžiai > Kasos Knyga

Kasos Knyga

Kasos Knyga

Kasos Knyga Pavyzdys

KASOS KNYGA
_ _ _ _ _m. _ _ _ _ _ _ _ _mėn. nuo_ _ _ iki_ _ _ d.
Mėnesio
diena
Kasos orderio
Nr.
Iš ko gauta arba kam išduota Koresp. sąskaitos
Nr.
Pajamos Išlaidos Likutis
1 2 3 4 5 6 7
Likutis laikotarpio pradžioje  
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
Iš viso per laikotarpį        X
Likutis laikotarpio pabaigoje    X X  
Kasininkas  _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _   
  parašas vardas pavardė  
Įrašus knygoje patikrinau ir priėmiau  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  pajamų
  (dokumentų kiekis žodžiais)  
ir  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  išlaidų dokumentus.
  dokumentų kiekis žodžiais  
B uhalteris  _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _   
  parašas vardas pavardė  

 

 

 
dokumentų valdymas---

Darbo Dokumentai