Pradžia > Dokumentų pavyzdžiai > Komercinis pasiūlymas forma

Komercinio pasiūlymo forma

UAB „Komercinio Pasiūlymo Forma“
UAB „Komercinio Pasiūlymo Forma“, Komercinės formos g. 44-1, LT-03143 Vilnius,  tel. (8 ~ 5) 2 40 45 11,
faks. (8 ~ 5) 2 40 45 11, el. p. info@komerciniopasiulymoforma.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 12345678901

UAB „Komercinio pasiūlymo formos gavėjas“ 2009-09-09 Nr.1
Kam siunčiama komercinio pasiūlymo forma pavadinimas Komercinio pasiūlymo formos data ir registravimo Nr įmomės registre
KOMERCINIS PASIŪLYMAS
... parašoma kas siūloma pavadinimas ...
... ... ... ... ... ... čia ... išdėstomas...
... ... ... ... ... ... ... visas ... komercinio ...
... ... ... ... ... ... ... ... pasiūlymo formos ... turinys ...
--- patariama laikytis veiksmingo komercinio pasiūlymo rekomendacijų
Komercijos direktorius (parašas) Jonas Forma


 

Pateikta komercinio pasiūlymo forma atitinka dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių reikalavimus

Sėkmingo komercinio pasiūlymo „auksinės“ taisyklės

  • Pasiūlymo aiškumas.
  • Akivaizdi Nauda klientui.

 
Dokumentų Valdymassistemoje Google+

Kai trūksta Pardavimų,Greičiausias Kelias link Kliento>>>  sužinok daugiau !

dokumentų valdymas---

Rating for dokumentuvaldymas.lt

Dokumentų Pavyzdžiai

1, Blankai

2, CV – Gyvenimo Aprašymai

3, Deklaracija

4, Įgaliojimai

5, Instrukcijos

6, Įsakymai

7, Knygos

8, Komerciniai pasiūlymai

9, Kvitai

10, Lydraščiai

11, Orderiai

12, Paraiškos

13, Pažymėjimai

14, Pažymos

15, Prašymai

16, Protokolai

17, Raštas

18, Registrai

19, Registravimo Žurnalai

20, Sąrašai

21, Sąskaitos

22, Skundas

23, Sprendimai

24, Sutartys

25, Važtaraščiai