> Dokumentų pavyzdžiai > Sąskaita faktūra

Sąskaita faktūra

Sąskaita Faktūra

Sąskaita faktūra Pavyzdys

SĄSKAITA FAKTŪRA
Serija AAA Nr. 2456
2009-09-09 (išrašymo data)
Pardavėjas: UAB „Bendrovė“     Pirkėjas: UAB „Pirkimų bendrovė“
Įmonės kodas: 12345678901     Įmonės kodas: 45615678901
Adresas: Gerosios vilties g. 25     Adresas: Pušyno g. 47
Ats. sąsk. Nr.: LT247300050070284742        
 
Eil.nr. Prekės / paslaugos pavadinimas Matas Kiekis Kaina Suma
1 Geros dešrelės kg 32 8,31 265,92
Viso: 265,92
Suma žodžiais: Du šimtai šešiasdešimt penkti Lt 92 ct
Sąskaitą išrašė:
Vadybininkas (parašas) Jonas Jonaitis


Sąskaita faktūra išrašoma pagal „Dokumentų rengimo taisyklių“ reikalavimus.

Kaip rašyti (su brūkšneliu ar be) junginį „sąskaita faktūra“?

Paplitusi netaisyklinga rašyba su brūkšneliu (sąskaita-faktūra). Faktūra yra tam tikra sąskaitos rūšis, todėl žodžių junginys sąskaita faktūra rašytinas be brūkšnelio.
Terminas sąskaita faktūra (be brūkšnelio) (angl. invoice) yra Europos terminų žodyne.
Šaltinis: www.vlkk.lt/lit/2924

Sąskaitų faktūrų apskaita ir saugojimas

Šaltinis: www.vmi.lt/lt/index.aspx?itemId=1013723

 

Sąskaita faktūra Nuotrauka

Sąskaita faktūra

 

 
dokumentų valdymas---

Darbo Dokumentai